Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

Περιφέρεια Θεσσαλίας. Νέες εντάξεις 9 εκατ. ευρώ στον Επενδυτικό Νόμο


Στη συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φώτη Γκούπα, αποφασίστηκε η υπαγωγή 9 νέων επενδυτικών προτάσεων στο Β κύκλο του Επενδυτικού Νόμου. Οι προτάσεις είναι οι παρακάτω:
Φορέας υλοποίησης της επένδυσης Φυσικό αντικείμενο της επένδυσης Συνολικό κόστος επένδυσης Ύψος Επιχορήγησης
ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ 10 ΚΛΙΝΩΝ 220.000,00 91.600,00
ΡΑΠΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΛΥΜΑ 135.000,00 44.550,00
Γ.ΛΟΛΑΣ-Γ.ΦΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 270.000,00 91.800,00
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΕΛΛΗ ΔΟΥΜΠΙΩΤΗ Ο.Ε. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ "ΕΛΛΗ" 360.000,00 154.800,00
ΡΟΤΟΡΑΣ-ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.550.000,00 620.000,00
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.750.000,00 787.500,00
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 3* ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 47 ΚΛΙΝΩΝ - 22 ΔΩΜΑΤΙΩΝ 1.700.000,00 646.000,00
ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΟΥΚΛΗ ΛΥΔΙΑ Ο.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 60 ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 400.000,00 160.000,00
Ι.Μ. ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1.600.000,00 720.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.985.000,00 3.316.250,00

Αναλυτικότερα, εγκρίθηκαν 9 νέα επενδυτικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 8 εκατομμυρίων Ευρώ, με επιδότηση 3,3 εκατομμυρίου Ευρώ. Πρόκειται για 4 επιχειρήσεις στον πρωτογενή , 1 στο δευτερογενή και 4 στον τριτογενή τομέα.


Συνολικά, μέχρι σήμερα, στον Επενδυτικό Νόμο έχουν ενταχθεί 636 επενδυτικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 505 εκατομμυρίων Ευρώ.

Με το πέρας της συνεδρίασης, ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε «Συνεχίζοντας την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση του παραγωγικού τομέα, συνεδρίασε σήμερα η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, για την έγκριση και υπαγωγή επιχειρήσεων στον επενδυτικό νόμο, ο οποίος αποτελεί τα τελευταία χρόνια, σταθερό μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων..
Σήμερα εγκρίναμε την υπαγωγή 9 προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ και συνολικά έχουμε εγκρίνει στο πλαίσιο του επενδυτικού νόμου 636 προτάσεις με προϋπολογισμό 505 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριοποίησης, που καλύπτει ο νόμος, τουρισμό, υπηρεσίες, μεταποίηση, γεωργία, κτηνοτροφία.
Σταθερή μας επιδίωξη είναι η ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, ο περιορισμός των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, ώστε να ενθαρρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα και να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη.»ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου