Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2009

Περιφέρεια Θεσσαλίας. 1 εκατομμύριο ευρώ για έργα στη Μαγνησία από το ΘΗΣΕΑ


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Φώτης Γκούπας υπέγραψε την άδεια δημοπράτησης για δύο έργα της Μαγνησίας, από το αναπτυξιακό πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ".
Ειδικότερα πρόκειται για τα έργα:

- Άρδευση Ζαγοράς (υδραυλικά έργα κλειστού δικτύου μεταφοράς νερού από Λαγωνικά ως Αγ. Μαρίνα) προϋπολογισμού 510.000
Πρόκειται για την άρδευση του συνόλου των γεωργικών εδαφών του Δημοτικού Διαμερίσματος Πουρίου του Δήμου Ζαγοράς διότι όλο το σύστημα στηρίζεται στην πηγή Λαγωνίκα και στο υφιστάμενο ανοιχτό δίκτυο υδραυλάκων και ανοιχτών αδρευτικών δεξαμενών. Η έκταση στην οποία θα βελτιωθεί το αρδευτικό δίκτυο με τον περιορισμό των απωλειών και την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού υπολογίζεται σε 5.0000 στρέμματα.

- Ύδρευση Μακρινίτσας (Φάση Β΄) προϋπολογισμού 515.270
Πρόκειται για τη γενική αντικατάσταση, επέκταση και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης με αγωγούς ΡΕ, επειδή λόγω της παλαιότητας του υφισταμένου εμφανίζονται προβλήματα στην υδροδότηση στις περιόδους αιχμής, τα οποία επειδή ταυτίζονται χρονικά με τις αιχμές της τουριστικής κίνησης είναι απολύτως σκόπιμο να εξαλειφθούν. Επίσης το έργο εξασφαλίζει την απρόσκοπτη οικιστική ανάπτυξη.

Ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε «Συνεχίζεται η χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλίας από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»για την υλοποίηση χρήσιμων έργων. Με περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ, ο Δήμος Ζαγοράς και η Κοινότητα Μακρινίτσας θα αποκτήσουν σύγχρονα δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης για να καλύψουν πάγιες ανάγκες των πολιτών.
Είμαι περισσότερο από ικανοποιημένος για την πορεία του ΘΗΣΕΑ, τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια, μέσα από το επιτυχημένο αυτό πρόγραμμα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε σπουδαίο έργο, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο μπορεί καθένας να αντιληφθεί από το πολύ καλό αποτέλεσμα.»


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου