Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009

2.900.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Βόλου


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας ανακοίνωσε σήμερα την ένταξη του έργου «Αποφόρτιση του χειμάρρου Κραυσίδωνα από όμβρια ύδατα του αστικού ιστού και συλλογή – εκτροπή - εκβολή αυτών στην θάλασσα», συνολικού προϋπολογισμού 2.891.740 ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας- ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αντικείμενο του έργου είναι η διατήρηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Κραυσίδωνα, στο Βόλο, για το τμήμα από τις εκβολές του έως τη γέφυρα της οδού Μητροπολίτου Γρηγορίου και η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών, τις οποίες διατρέχει το προαναφερόμενο τμήμα, όπως οι Άγιοι Ανάργυροι, πέριξ του συγκροτήματος Τσαλαπάτα, το Παλαιό Λιμεναρχείο και το βόρειο τμήμα της Νεάπολης.

Το έργο περιλαμβάνει:
- την κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών, παράλληλα με την κοίτη του χειμάρρου , οι οποίοι θα εκφορτίζονται απευθείας στη θάλασσα και
- την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης όμβριων υδάτων και αντλιοστασίου, μέσω των οποίων, τα όμβρια ύδατα της περιοχής του παλαιού Λιμεναρχείου πρώτα θα αποθηκεύονται και στη συνέχεια θα καταθλίβονται στη θάλασσα.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτιος Γκούπας δήλωσε « Εντάξαμε σήμερα το έργο για την αποσυμφόρηση του χειμάρρου Κραυσίδωνα του Βόλου στο ΕΣΠΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για παρέμβαση νευραλγικής σημασίας για το Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου, αφού οι αστοχίες του υφιστάμενου δικτύου ελλοχεύουν κινδύνους για τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων.
Μέσα από το νέο εργαλείο χρηματοδότησης της Θεσσαλίας, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί πλήρως και υλοποιεί ήδη φυσικό αντικείμενο, προχωρούμε σε δράσεις όπως αυτή, ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα πλημμυρών και να επιτευχθεί γενικότερα η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
Όπως είναι βέβαιο θα ακολουθήσουν ανάλογες δράσεις σε ολόκληρη τη Θεσσαλία που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. »


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου