Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

«Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα εν δράσει»


Οι βασικοί άξονες του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Ανάπτυξη αποφασίστηκαν σε σύσκεψη με τη συμμετοχή του αν. Τομεάρχη Ν. Λέγκα.Στους βασικούς άξονες του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα Ανάπτυξης κατέληξαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε κοινή συνεδρίαση της Γραμματείας Προγράμματος μαζί με τους επικεφαλής των αρμόδιων Τομέων που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος με τη συμμετοχή του βουλευτή Τρικάλων Ν. Λέγκα.

Στη συνεδρίαση υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα: Η Ελλάδα εν δράσει»,

•    Έγινε καταγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική αγορά σήμερα εξαιτίας των επιλογών του ΠΑΣΟΚ.
•    Ορίστηκε ως στόχος της Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα της Αυτοπεποίθησης, προωθώντας μια πολιτική που θα επαναπροσδιορίσει:
            -τη σχέση Κράτους και Αγοράς
           -τη σχέση Κράτους και Κοινωνίας
            -τη σχέση Κράτους και Πολίτη
•    Εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν τα εμπόδια και οι στρεβλώσεις της επιχειρηματικότητας, προτάσσοντας:
            -την πάταξη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς
            -τη στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων
            -την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και της αγοράς παραποιημένων προϊόντων
            -την καθιέρωση φορολογικής νομοθεσίας φιλικής προς την Ανάπτυξη.
•    Προσδιορίστηκαν και κατεγράφησαν οι τρόποι που θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.
•    Επισημάνθηκαν και προτάχθηκαν  Έξυπνες Πολιτικές για τη δημιουργία ενός Νέου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, εστιάζοντας στο τρίπτυχο:
            -Νέες Αγορές
            -Νέες Επιχειρήσεις
            -Νέα Προϊόντα
•    Αναπτύχθηκε μια πολιτική, όπου το Κράτος θα εμπιστεύεται τον πολίτη, ώστε να μπορέσει αυτός με τη σειρά του ευκολότερα να αναπτύξει με τη δράση του την Εθνική Οικονομία.

Η Γραμματεία Προγράμματος συνεχίζει τη συμπλήρωση του Φακέλου Τεκμηρίωσης, που συνοδεύει την προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα από εξειδικευμένες αναπτυξιακές ή θεματικές μελέτες.

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου