Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Τρίκαλα - «Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής »


Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
      
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Γνωμοδότηση για την δημιουργία Λατομείου σε ιδιωτική έκταση στη θέση
   «Κρίκκη» της Δημοτικής Ενότητας  Παληοκάστρου
2. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέες δημοτικές
   εκτάσεις σε οικόπεδα ιδιοκτησίας Βασιλείου Καραθανάση και Νικολάου
   Βασιλόπουλου, στον συν. Ριζαριό.
3. Ανταλλαγή εκτάσεως Ιωάννη-Χρήστου-Βασιλικής Κατσαρού με αντίστοιχη
    δημοτική έκταση-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου διανομής οικοπέδων
    «Σελίμογλου»
4. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών
    Επιπτώσεων της κτηνοτροφικής μονάδας – χοιροστάσιο (αγροτ. 5) του Μπλιώκα
    Ευθυμίου στην Τ.Κ. Ελληνόκαστρου
5. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών
    Επιπτώσεων της κτηνοτροφικής μονάδας – χοιροστάσιο (αγροτ. 6) του Μπλιώκα
    Ευθυμίου στην Τ.Κ. Ελληνόκαστρου

                    
 Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑ»
    του Νικολάου Παππά στον Παλαιόπυργο - Τρικάλων
7. Ακύρωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-
    ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της Τσιάνα Αγορής στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων
8. Έγκριση κατασκευής επί του κοιν. Χώρου έμπροσθεν του καταστήματος
   «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» των Καμπλιώνη Δημητρίου & Κολοβού
   Κων/νου ως υπεύθυνοι υγειονομικού & αστυνομικού ελέγχου της εταιρείας
   «ΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ Δ.- ΚΟΛΟΒΟΣ Κ. Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Ασκληπιού   
     αριθ. 12  
                     
 Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

9. Κανονιστική διάταξη για την υπαίθρια διαφήμιση (εμπορική & πρόσκαιρη)
10. Αίτηση της διαφημιστικής εταιρείας AGENDA S.A. περί παραχώρησης χρήσης
    του χώρου της κεντρικής πλατείας για εγκατάσταση κινητής μονάδας
    ενημέρωσης του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου 
11. Αίτηση του κ. Νικολάου Λάσδα  περί παραχώρησης χρήσης του χώρου της
     κεντρικής πλατείας για εγκατάσταση & λειτουργία μικρών ψυχαγωγικών
     παιχνιδιών.
12. Αίτηση του κ. Νικολάου Λάσδα  περί παραχώρησης χρήσης του χώρου της
     πλατείας Ρήγα Φεραίου για εγκατάσταση & λειτουργία μικρών ψυχαγωγικών
     παιχνιδιών.
13. Αίτηση του κ. Τέγου Παναγιώτη περί παραχώρησης σταθερής θέσης για
      πώληση καστάνων κλπ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                        
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ
                                             
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος-Αντιπρόεδρος
2.Καραγεώργος Ηλίας                    1.Γιαννούλας Βάιος   
3.Τσίνας Δημήτριος                                  2.Καραμπούλας Γεώργιος
4.Τσιάνας Βασίλειος                    3.Κατσιάνης Αναστάσιος
5.Μισυρλής Αχιλλέας                    4.Παπανικολάου Ηλίας
6.Τσόγιας Δημήτριος                    5.Σακκάς Νικόλαος
7.Αναστασίου Χρήστος
8.Τσιτσιούλας Χρήστος  

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου