Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

...για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης προνοιακών επιδομάτων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011.
2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 339,00€ για αμοιβή καλλιτέχνη που θα αποτυπώσει μοτίβο (που θα αντιπροσωπεύει την πόλη των Τρικάλων) στα πλαίσια προσκλήσεως της αδελφοποιημένης πρόσκλησης Amberg.
3. Λήψη απόφασης για επανάληψη Ανοικτού Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων έτους 2011.
4. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 18.274,34€ με ΦΠΑ  για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΩΗΝ Δ. ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
5. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 45.897,86€ για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2010-2011» και ποσού 63.251,51€ για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του ίδιου έργου.
6. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 1.084,39€ για δαπάνες Τοπικών Κοινοτήτων.
7. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 26.178,80 € για την πληρωμή 3ου λογαριασμού του έργου «Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτιρίων»
8. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανάθεση στο μειοδότη για την ανάδειξη τοιχοποιίας χαμάμ στο χώρο των παλαιών φυλακών Τρικάλων.
9. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ»
10. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή κυρώσεων παράβασης άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου. 
12. Καθορισμός όρων διακήρυξης για εκμίσθωση κοινόχρηστων δημοτικών και σχολικών εκτάσεων.
13. Δημοπρασία για την εκμίσθωση 12 στρ. στην θέση «ΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ» Τ.Κ. Διαλεχτού.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Πίνακας Αποδεκτών                                                                                                                                                                                
        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                                       
1. Κων/νος Πατέρας,  Αντιπρόεδρος                            
2. Βότσιου – Μακρή Παρασκευή                                   
3. Καραλής Στέφανος                                                 
4. Κυργιάκος Αθανάσιος                                              
5. Μπίχτας Θεόδωρος
6. Ξάφος Αθανάσιος                                            
7. Ψύχος Κων/νος                                                       
8. Παζαϊτης Δημήτριος                                                 

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου