Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009

ΕΥΣΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ


Το τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης, παρουσιάστηκε την Πέμπτη 27-8-2009 από το Νομάρχη Τρικάλων κ. Ηλία Βλαχογιάννη, μιας και η όλη πρωτοβουλία για την κατάρτιση του σχεδίου ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων και η οποία αποκόμισε τα εύσημα από όλους τους επιστημονικούς φορείς.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Νομαρχιακό Κατάστημα, παρουσία του Νομάρχη κ. Βλαχογιάννη, του αρμόδιου αντινομάρχη κ. Σακκά, του αντινομάρχη κ. Μπούρα, των εκπροσώπων των Επιστημονικών Συλλόγων (Οδοντιατρικός, Ιατρικός, Φαρμακευτικός), του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Υγείας της Ν.Α. Τρικάλων, των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού και του Γενικού Γραμματέα της Ν.Α Τρικάλων κ. Παπαμιχαήλ.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης στους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την αντιμετώπιση του ιού της νέας γρίπης.

Σκοπός του παρόντος σχεδιασμού της Νομαρχίας Τρικάλων ο οποίος καθορίζει τις βασικές ενέργειες σε τοπικό επίπεδο στους τομείς της διαχείρισης, του συντονισμού, της επιτήρησης, της πρόληψης, της επικοινωνίας, του μετριασμού και της πολιτικής προστασίας είναι η Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η ελάττωση της νοσηρότητας από τον ιό της γρίπης Α/Η1Ν1, του πληθυσμού της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Σε ότι αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα θα λειτουργήσουν συνολικά 51 στο νομό και κατά περίπτωση αν χρειαστεί θα υπάρξουν και άλλα.

Σε δηλώσεις του ο Νομάρχης Τρικάλων κ. Ηλίας Βλαχογιάννης ανέφερε:

«Είναι ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο το οποίο καταρτίστηκε σε συνεργασία με τους Επιστημονικούς Συλλόγους του ευρύτερου ιατρικού κόσμου και πιστεύω ότι καλύπτει όλες τις πτυχές που πρέπει να καλύψει ένα Σχέδιο για μια ενδεχόμενη πανδημία.

Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά, δεν χρειάζεται πανικός, οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για την λήψη ατομικών μέτρων υγιεινής κυρίως και για να έχουν ενημέρωση από τον γιατρό τους σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου περιστατικού που κρίνεται ύποπτο.

Δεν χρειάζεται πανικός, η Πολιτεία έχει λάβει όλα τα μέτρα όπως και η τοπική κοινωνία, χρειάζεται αρμονική συνεργασία όλων των φορέων και θέλω να εξάρω όλους τους φορείς που έθεσαν τα μέλη τους στη διάθεση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είναι παραδείγματα προς μίμηση τα οποία εκτιμούμε και θέλουμε να εξάρουμε αυτή τη συμπεριφορά τους».

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου, του Φαρμακευτικού και του Οδοντιατρικού εξήραν αυτή την πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και χαρακτήρισαν το Σχέδιο Δράσης ως ένα ολοκληρωμένο και άριστο Σχέδιο Δράσης που καλύπτει όλες τις πτυχές.
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού τίθενται οι παρακάτω στόχοι :

1. Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν ύποπτου κρούσματος : με την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, επαγγελματιών υγείας και πολιτών.

2. Αποτροπή μετάδοσης της λοίμωξης σε άλλα άτομα, στο προσωπικό της Νομαρχίας, στην κοινότητα : με ευαισθητοποίηση - ενημέρωση των εργαζομένων στους χώρους υγείας και των πολιτών για τους τρόπους μετάδοσης και εφαρμογής προληπτικών μέτρων, την διανομή κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους οι οποίοι θα αναλάβουν να έρθουν σε επαφή με τυχόν νοσούντες και στον πληθυσμό ανάλογα με τις τρέχουσες οδηγίες.

3. Άμεση ενημέρωση και επιδημιολογική διερεύνηση σε ότι αφορά τα κρούσματα που θα εμφανιστούν σε περιοχή ευθύνης της Νομαρχίας Τρικάλων σε συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας , το ΕΚΕΠΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ.

4. Προγραμματισμός διενέργειας εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης Νομαρχίας Τρικάλων : με τον καθορισμό εμβολιαστικών κέντρων και ομάδων εμβολιασμού σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της υγείας.

5. Παροχή βοήθειας σε ειδικές περιπτώσεις και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες : με τη συνεργασία των Δήμων και την ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων και σύσταση νέων.
6. Θα κληθούν όλοι οι υπεύθυνοι των βιομηχανιών του Νομού για να ενημερωθούν για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό της όλης προσπάθειας θα συγκροτηθεί στη Νομαρχία Τρικάλων Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης η οποία αποτελείται από τον Νομάρχη Τρικάλων, τον αντινομάρχη Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα της Νομαρχίας, τον εντεταλμένο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας αντινομάρχη και τους Διευθυντές στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας, Κτηνιατρικής και Πολιτικής Προστασίας.

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη παρακολούθησης και συντονισμού του όλου έργου που σχετίζεται με τη νέα γρίπη και ενημερώνεται άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά στο νέο αυτό πιθανό υγειονομικό κίνδυνο δρομολογώντας τα προκαθορισμένα σχέδια δράσης.

Βρίσκεται δε σε διαρκή συνεργασία και επικοινωνία, τόσο με το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της υγείας, την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, την εκπαιδευτική κοινότητα κλπ.

Συστήνεται γραμματεία αποτελούμενη από 3 διοικητικούς υπαλλήλους, 2 κλητήρες και 3 οδηγούς αντικείμενο των οποίων θα είναι: η διεκπεραίωση εγγράφων και καταστάσεων, τηλεφωνικό κέντρο, καταγραφή αναγκών εμβολιαστικών κέντρων, καταμερισμός και φόρτωση ιατροτεχνολογικού υλικού. Έργο των οδηγών θα είναι η διανομή ιατροφαρμακευτικού και αναλώσιμου υλικού στα εμβολιαστικά κέντρα.

Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης:

1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός του παρόντος σχεδιασμού της Νομαρχίας Τρικάλων ο οποίος καθορίζει τις βασικές ενέργειες σε τοπικό επίπεδο στους τομείς της διαχείρισης, του συντονισμού, της επιτήρησης, της πρόληψης, της επικοινωνίας, του μετριασμού και της πολιτικής προστασίας είναι η Διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και η ελάττωση της νοσηρότητας από τον ιό της γρίπης Α/Η1Ν1, του πληθυσμού της περιοχής αρμοδιότητάς της.
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού τίθενται οι παρακάτω στόχοι :
1. Συμβολή στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν ύποπτου κρούσματος : με την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, επαγγελματιών υγείας και πολιτών.
2. Αποτροπή μετάδοσης της λοίμωξης σε άλλα άτομα, στο προσωπικό της Νομαρχίας, στην κοινότητα : με ευαισθητοποίηση - ενημέρωση των εργαζομένων στους χώρους υγείας και των πολιτών για τους τρόπους μετάδοσης και εφαρμογής προληπτικών μέτρων, την διανομή κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους οι οποίοι θα αναλάβουν να έρθουν σε επαφή με τυχόν νοσούντες και στον πληθυσμό ανάλογα με τις τρέχουσες οδηγίες.
3. Άμεση ενημέρωση και επιδημιολογική διερεύνηση σε ότι αφορά τα κρούσματα που θα εμφανιστούν σε περιοχή ευθύνης της Νομαρχίας Τρικάλων σε συνεργασία και επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας , το ΕΚΕΠΥ και το ΚΕΕΛΠΝΟ.
4. Προγραμματισμός διενέργειας εμβολιασμών στην περιοχή ευθύνης Νομαρχίας Τρικάλων : με τον καθορισμό εμβολιαστικών κέντρων και ομάδων εμβολιασμού σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της υγείας.
5. Παροχή βοήθειας σε ειδικές περιπτώσεις και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες : με τη συνεργασία των Δήμων και την ενεργοποίηση των εθελοντικών ομάδων και σύσταση νέων.
6. Θα κληθούν όλοι οι υπεύθυνοι των βιομηχανιών του Νομού για να ενημερωθούν για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Για την επίτευξη των προαναφερόμενων τηρούνται πάντοτε οι κατά περίπτωση οδηγίες του ΠΟΥ, του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, του ΕΚΕΠΥ και του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Συνεργαζόμενοι φορείς σε τοπικό επίπεδο είναι η ΔΥΠΕ Θεσσαλίας, το Νοσοκομείο, οι ιδιωτικές κλινικές, ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Τρικάλων ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τρικάλων, , οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες των επαγγελματιών υπηρεσιών υγείας, οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Νομαρχίας Τρικάλων, οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι προμηθεύτριες εταιρείες υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας καθώς και άλλοι φορείς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού του υπάρχοντος σχεδιασμού, ανάλογα με τα εκάστοτε συμβάντα.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 και με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο πραγματικός πληθυσμός στους 23 Δήμους και στις 3 Κοινότητες της Νομαρχίας Τρικάλων ανέρχεται σε 139.568 (απογραφή 2001) άτομα εκ των οποίων η πλειοψηφία βρίσκεται στο Δήμο Τρικκαίων.
Ωστόσο δεδομένης της χρονικής απόστασης από την τελευταία απογραφή του 2001 θεωρείται ότι τα πληθυσμιακά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Ο πραγματικός πληθυσμός εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 150.000 περίπου άτομα.
2.2 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Η αρμόδια Διεύθυνση της Νομαρχίας Τρικάλων προχώρησε σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς στην καταγραφή των δημόσιων και ιδιωτικών δομών και φορέων υγείας σε επίπεδο Νομαρχίας Τρικάλων.
Αυτές περιλαμβάνουν :
* Το Νοσοκομείο Τρικάλων
* Τα ιατρεία των ασφαλιστικών φορέων ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ, τα οποία και θα συμμετέχουν με το προσωπικό τους στον εμβολιασμό
* Τα δημοτικά ιατρεία σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
* Τις ιδιωτικές κλινικές
* Τους ιδιωτικούς φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Ιατρεία σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Τρικάλων
* Τα φαρμακεία, σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Τρικάλων
* Τα οδοντιατρεία, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό σύλλογο Τρικάλων
Ακόμη και προκειμένου να υπάρχει πλήρης καταγραφή των δυνατοτήτων και των υφιστάμενων αναγκών συγκεντρώθηκαν κατάλογοι με τα επικαιροποιημένα στοιχεία :
* Των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια)
* Των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των οποίων ο αριθμός φοιτητών θα καταγραφεί μετά την 15η Σεπτεμβρίου
* Των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
* Των ιδιωτικών Μονάδων Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Μέριμνας
* Των Δημοτικών ΚΑΠΗ
* Των ιδιωτικών Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων
* Των κατασκηνώσεων
* Τα στοιχεία εξειδικευμένων και πιστοποιημένων συνεργείων για την εφαρμογή απολυμάνσεων, εντομοκτονιών - μυοκτονιών
Στάλθηκαν έγγραφα για τη βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης
1. στη Νοσηλευτική σχολή του νοσοκομείου Τρικάλων
2. στα ΤΕΦΑΑ
3. στο τοπικό τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
4. σε όλους τους δήμους για την αποστολή πινάκων με τα άτομα που εργάζονται στο βοήθεια στο σπίτι
2.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Για τον καλύτερο συντονισμό και λειτουργία των συναρμόδιων υπηρεσιών της Νομαρχίας Τρικάλων έγινε ονομαστική καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Διεύθυνση Πρόνοιας της Νομαρχίας Τρικάλων.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

3.1 ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Για την καλύτερη οργάνωση και συντονισμό της όλης προσπάθειας θα συγκροτηθεί στη Νομαρχία Τρικάλων Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης η οποία αποτελείται από :
* τον Νομάρχη Τρικάλων, τον αντινομάρχη Υγείας, τον Γενικό Γραμματέα της Νομαρχίας, τον εντεταλμένο σε θέματα Πολιτικής Προστασίας αντινομάρχη και τους Διευθυντές στις αρμόδιες Διευθύνσεις Υγείας, Κτηνιατρικής και Πολιτικής Προστασίας.
Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη παρακολούθησης και συντονισμού του όλου έργου που σχετίζεται με τη νέα γρίπη και ενημερώνεται άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά στο νέο αυτό πιθανό υγειονομικό κίνδυνο δρομολογώντας τα προκαθορισμένα σχέδια δράσης.
Βρίσκεται δε σε διαρκή συνεργασία και επικοινωνία, τόσο με το Υπουργείο Υγείας, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΕΠΥ όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της υγείας, την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, την εκπαιδευτική κοινότητα κλπ.
Συστήνεται γραμματεία αποτελούμενη από 3 διοικητικούς υπαλλήλους, 2 κλητήρες και 3 οδηγούς αντικείμενο των οποίων θα είναι: η διεκπεραίωση εγγράφων και καταστάσεων, τηλεφωνικό κέντρο, καταγραφή αναγκών εμβολιαστικών κέντρων, καταμερισμός και φόρτωση ιατροτεχνολογικού υλικού. Έργο των οδηγών θα είναι η διανομή ιατροφαρμακευτικού και αναλώσιμου υλικού στα εμβολιαστικά κέντρα
3.2 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Τρικάλων βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα, για την κάλυψη και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού των περιοχών αρμοδιότητάς της, σχετικά με το νέο υπότυπο του ιού της γρίπης Α / Η1Ν1.
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που συντάσσονται στον παρακάτω σχεδιασμό, παρατίθεται ο προγραμματισμός επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στον τομέα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Νομαρχίας Τρικάλων, που θα γίνεται υπό την άμεση εποπτεία της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης με τους ακόλουθους άξονες :
Α. Ως σημεία επαφής για τα θέματα αντιμετώπισης της πανδημίας με το ΕΚΕΠΥ και τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης ορίζονται οι :
* κ. Αναγνωστιάδου-Μοράκη Αρετή Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και
* ο κ. Νικολακάκος Σωτήριος ιατρός της Δ/νης Δ Υγείας

Β. Συγκροτείται Συντονιστική Ομάδα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας η οποία αποτελείται από τους :
1. κ. Βαλιώτη Άννα, επισκέπτρια
2. κ. Κωστοπούλου Στεφανία, επισκέπτρια
3. κ. Ευμορφία Δελήτσικα, προϊσταμένη του Τμήματος Δημόσιας Υγείας
4. κ. Σπύρου Χρυσούλα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας
5. κ. Ζαλαβρά Βασιλική, Μαία της Διεύθυνσης Υγείας
6. κ. Ψαρρή Γεωργία, Διοικητικό υπάλληλο
7. κ.Μαρία Μαυροματίδου, Ψυχολόγο Msc
Υπό την γενική εποπτεία της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης κ. Αναγνωστιάδου-Μοράκη Αρετής.
Γ. Η συνεργασία και επικοινωνία με τον φορέα υποχρεωτικής καταγραφής λοιμωδών νοσημάτων ΚΕΕΛΠΝΟ και την Υγειονομική Μονάδα ή άλλο φορέα ο οποίος αναφέρει το περιστατικό, γίνεται με υπεύθυνους την κ. Άννα Βαλιώτη και τον κ. Νικολακάκο Σωτήριο.

Δ. Η επικοινωνία με τους υπεύθυνους της περιοχής όπου λαμβάνει χώρα το έκτακτο συμβάν π.χ. Νοσοκομεία, Δήμους, χώρους εργασίας, κ.λπ., με υπεύθυνους τον κ. Νικολακάκο Σωτήριο, την κ. Άννα Βαλιώτη και την κ. Ζαλαβρά Βασιλική.
Οι φορείς πρέπει να ενημερώσουν σχετικά με τα δεδομένα που διαθέτουν :
* Στοιχεία του έκτακτου συμβάντος
* Στοιχεία του πληθυσμού ή της ομάδας που πλήττεται
* Στοιχεία της περιοχής
* Πιθανές δυσχέρειες στη λειτουργία παροχής υπηρεσιών ή δυσχέρειες στην αντιμετώπιση του συμβάντος.
Ε. Η επικοινωνία με τους Συνεργαζόμενους φορείς, γίνεται από την Μπαμπατσιά Αναστασία, νοσηλεύτρια και την κ. Ελένη Τσομπίκου, επόπτρια.
Στ. Σε περίπτωση έκτατης ανάγκης θα επανέρθουν άμεσα στη Διεύθυνση υγείας η επισκέπτρια και οι νοσηλεύτριες που εργάζονται σε άλλα τμήματα της Ν.Α. και θα καθορισθεί πρόγραμμα ετοιμότητας όλων των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας σύμφωνα με το δυναμικό των υπηρεσιών.
Ζ. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης συντάσσουν Ενημερωτικό Δελτίο προς τους Φορείς για τις ενέργειές τους και τους Πολίτες προς ενημέρωση.
Η. Το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας :
* Συνεργάζεται με φορείς και συλλόγους προκειμένου να ενημερωθούν και να δημιουργήσουν ομάδες εθελοντών, για την παροχή υπηρεσιών.
* Μεριμνά για την προμήθεια κιτίων μολυσματικών απορριμμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις Διατάξεις περί Επικινδύνων Ιατρικών και Μολυσματικών Αποβλήτων, για την απόρριψη των στολών ΜΑΠ,
* Εφοδιάζει τα κλιμάκια με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και
* Συντονίζει τις ενέργειες για την Διαχείριση των Επικινδύνων Ιατρικών και Μολυσματικών Αποβλήτων με υπεύθυνες την κ. Καλαμπαλίκη Γεωργία και κ .Καρρά Μαρία.
Θ. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας συντονίζει τις ενέργειες :
* Άμεση μετάβαση στον τόπο του συμβάντος, Ιατρικού κλιμακίου αποτελούμενο από τον Ιατρό της υπηρεσίας και εθελοντές υπηρεσιών υγείας.
* Επικοινωνεί με τους Δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας (Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας), προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις δυνατότητες παροχής υπηρεσιών .
* Ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς (Δημοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ, Ιδιωτικές Κλινικές, Ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας), προκειμένου να κατευθύνει τους έχοντες ανάγκη στις πλέον κατάλληλες Μονάδες , σύμφωνα με την υποδομή τους.
* Επικοινωνεί με τα ειδικά πιστοποιημένα συνεργεία εφαρμογής απολυμάνσεων, εντομοκτονιών-μυοκτονιών, εάν παραστεί ανάγκη.
* Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με την εμβολιαστική κάλυψη.
* Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια εμβολιασμού του πληθυσμού από εξειδικευμένα κλιμάκια.
* Διατηρεί το σύστημα επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων και διερευνά πιθανές επιδημίες, σε συνεργασία με τον φορέα καταγραφής και ελέγχου λοιμωδών νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ).
* Ενημερώνει τους φορείς και μεριμνά για την τυχόν απομάκρυνση ανθρώπινων σορών και τη μεταφορά τους σε κατάλληλους χώρους σε συνεργασία με τον Δήμο .
* Εφοδιάζει τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή φαρμακευτικού - υγειονομικού υλικού καθώς και με
* Ηλεκτρονικά θερμόμετρα
* Πιεσόμετρα
* Στηθοσκόπιο
* Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Υπεύθυνες: κ. Ευμορφία Δελήτσικα,
κ. Τσομπίκου Ελένη,
κ. Καρρά Μαρία,
κ. Σπύρου Χρυσούλα και
κ. Γεωργομάνου Μαρία.
Για βοήθεια στα ανωτέρω θα συμμετέχουν και οι κτηνίατροι της Ν.Α. και ιδιώτες ως εθελοντές.
Ι. Το Τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με τις Οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, μεριμνούν όπως στους χώρους συγχρωτισμού και μαζικής συμβίωσης (Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας Ηλικιωμένων, Παιδικής Μέριμνας, κλπ) να διασφαλίζονται οι βασικές προϋποθέσεις για τις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης και οι υποδομές για την ασφαλή διαχείριση νερού, τροφίμων κ.λ.π., έτσι ώστε να περιορισθούν οι επιπτώσεις από την πανδημία.
Για τα ανωτέρω είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τα εξής:
? Η εκτίμηση του κινδύνου για μεταδοτικά νοσήματα .
? Ο έλεγχος των τοπικών συνθηκών
? Ο έλεγχος των συνθηκών μαζικής συμβίωσης
? Συνθήκες υγιεινής . Πέραν της επιμελούς τήρησης των ενδεδειγμένων μέτρων καθαριότητας, συχνή κατά τη διάρκεια της ημέρας απολύμανση όλων των περιοχών όπου υπάρχει επαφή χεριών (π.χ. πόμολα, βρύσες, επιφάνειες τραπεζιών κ.λπ.)
? Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας ασφαλούς πόσιμου νερού
? Καθαρισμός χώρων - Διαχείριση απορριμμάτων
? Αγωγή υγείας για ατομική υγιεινή
? Ασφαλής παρασκευή , φύλαξη και διανομή τροφής
? Έντυπο ενημερωτικό υλικό και οδηγίες
Παρακάτω παρατίθενται οι Βασικές Προϋποθέσεις για συνθήκες υγιεινής διαβίωσης και υποδομές για ασφαλή διαχείριση νερού και τροφίμων :

* Ζωτικοί χώροι οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό και αερισμό
* Αποθηκευτικοί χώροι
* Καθαρισμός χώρων - Διαχείριση Απορριμμάτων
* Ενημέρωση και οργάνωση του πληθυσμού για τη συμμετοχή τους στην διατήρηση των όρων υγιεινής κατά τη διάρκεια της μαζικής συμβίωσης
Υπεύθυνοι: κ. Νικολακάκος Σωτήριος,
κ. Βαλίωτη Άννα,
κ. Ζαλαβρά Βασιλική και
κ. Μπαμπατσιά Αναστασία.3.3 ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αναπτύσσεται Διατομεακή συνεργασία με τα ΠΣΕΑ, και με άλλες Διευθύνσεις της Νομαρχίας Τρικάλων ανάλογα με τα εκάστοτε συμβάντα, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την συνολική διαχείριση και αντιμετώπιση του γεγονότος.
3.4 ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Τον ρόλο των Τοπικών Κέντρων Ενημέρωσης μπορούν να αναλάβουν τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών των Δήμων από τα οποία θα διανέμονται ενημερωτικά έντυπα του ΚΕΕΛΠΝΟ και θα αναρτάται κάθε σχετική ανακοίνωση προκειμένου να λάβουν γνώση οι πολίτες.
Θα σταλούν από τη Διεύθυνση Υγείας ενημερωτικά έντυπα σε όλες τις κοινωνικές δομές, συλλόγους και Δημόσιες Υπηρεσίες.
3.5 ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Από την πρώτη ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να υπάρξει πλήρης και εμπεριστατωμένη έγγραφη και προφορική ενημέρωση των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τη νέα γρίπη.
Θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων με τη διανομή έντυπου, ηλεκτρονικού υλικού αλλά και προφορικά από τη Διεύθυνση Υγείας ώστε να εκπαιδεύσουν τους μαθητές και να τους εξοικειώσουν με τα μέτρα προφύλαξης και να προετοιμαστούν οι ίδιοι για τη διαχείριση πιθανού κρούσματος προς αποφυγή πανικού.
Την ενημέρωση μπορούν να αναλάβουν ο ιατρικός σύλλογος Τρικάλων, ο ιατρός της Νομαρχίας Τρικάλων και η κ. Μαρία Μαυροματίδου, με τη συνδρομή του ιατρικού προσωπικού των δήμων, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του ΚΕΕΛΠΝΟ.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των δήμων θα αναλάβει την ενημέρωση των σχολείων των δήμων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας.
Τα σχολεία θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τη Νομαρχία Τρικάλων και την Ομάδα Διαχείρισης που έχει συγκροτηθεί. Με αυτόν τον τρόπο και τα ίδια τα σχολεία μπορούν να προσφέρουν στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας της νέας γρίπης.
Δάσκαλοι, καθηγητές και γενικά το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να μεριμνά ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων. Θα πρέπει επίσης να φροντίζουν ώστε να τηρούνται σχολαστικά από τους μαθητές οι βασικοί κανόνες υγιεινής και προστασίας από τους ιούς.
Για το ενδεχόμενο κλείσιμο ή μη ενός σχολείου προτείνεται η απόφαση αυτή να λαμβάνεται με διοικητική απόφαση του Νομάρχη, όπως προβλέπεται από τον νόμο, κατόπιν όμως συνεργασίας και σχετικών εισηγήσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των κατά τόπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.

4. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε αριθμό που να καλύπτει το 80 % του πληθυσμού του Νομού Τρικάλων.
Ο πραγματικός πληθυσμός της Νομαρχίας Τρικάλων σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής του έτους 2001 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας είναι 139.548 κάτοικοι, ωστόσο όπως προαναφέρθηκε ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι σήμερα ανέρχεται στις 150.000 περίπου. Με αυτή τη λογική ο προβλεπόμενος αριθμός για μάσκες χειρουργικές μιας χρήσεως που πρέπει να αποκτηθούν είναι 140.000.
Επίσης πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα σε ΜΑΠ σε αριθμό εικοσαπλάσιο του προσωπικού της Νομαρχίας Τρικάλων.
Επίσης πλήρεις στολές για το προσωπικό της Διεύθυνσης Υγείας.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος σχεδίου για την Πανδημία της γρίπης, θα απαιτηθεί αριθμός κιτίων μολυσματικών αποβλήτων ανάλογος με τον αριθμό των κλιμακίων που θα δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις ανάγκες πληθυσμού.
5. ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
5.1 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ο εμβολιασμός σε τοπικό επίπεδο θα γίνει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας αμέσως μετά την παραλαβή των εμβολίων για τη νέα γρίπη.
Σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς δημιουργούνται για τον ανωτέρω σκοπό αρχικά 51 εμβολιαστικά κέντρα+2 μεταναστών-αλλοδαπών στην περιοχή ευθύνης της Νομαρχίας Τρικάλων με την παρακάτω κατανομή ανά δήμο και κοινότητα της Νομαρχίας:
Νομαρχία Τρικάλων
Αριθμός Εμβολιαστικών κέντρων
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 13
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
6
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΧΑΣΙΩΝ
2
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΙΑΛΕΙΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΙΑΚΑ 1
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΠΙΝΔΑΙΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΘΗΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΦΑΙΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ
1
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1
ΚΟΙΝ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ
1
ΚΟΙΝ. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
1
ΚΟΙΝ. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ
1
Σύνολο 51

Οι προαναφερόμενοι χώροι θα ελεγχθούν για την καταλληλότητά τους για τη συγκεκριμένη χρήση, (εγκαταστάσεις ύδρευσης -αποχέτευσης, λειτουργία χώρων υποδοχής και καταγραφής πληθυσμού, εξεταστηρίου, εμβολιασμού, χώρος ανάπαυσης _επί 1 ώρα περίπου_ των εμβολιασθέντων ατόμων, χώροι ένδυσης και απόρριψης μέσων ΜΑΠ του προσωπικού που θα απασχολείται στους χώρους), καθώς και για την ορθή διαχείριση της προσέλευσης και της αποχώρησης του πληθυσμού που θα προσέρχεται σε αυτούς.
Ο έλεγχος των προαναφερόμενων χώρων θα διενεργηθεί από κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς (μικτά κλιμάκια, τα οποία θα συντάξουν σχετικές ενημερωτικές εκθέσεις ανά εκλογικό (εμβολιαστικό) κέντρο και θα σταλούν στη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας.
Προκειμένου να δοθεί ειδική μέριμνα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού προβλέπεται ότι :
Για τον εμβολιασμό των αστέγων και των οικονομικών μεταναστών θα διατεθούν χώροι από τους δήμους
Ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εκάστοτε σε Εθνικό Επίπεδο Οδηγίες.

5.2 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
Για την πραγματοποίηση των αναγκαίων εμβολιασμών συγκροτούνται με μέριμνα της Διεύθυνσης Υγείας της Νομαρχίας Τρικάλων σε συνεργασία με την ιατρική κοινότητα εμβολιαστικά κλιμάκια.
Τα εμβολιαστικά κλιμάκια θα αποτελούνται τουλάχιστον από 1 Διοικητικό υπαλλήλο που θα αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη, 1 ιατρό και 2 νοσηλευτές /τριες ή επισκέπτες υγείας. Στον εμβολιασμό βοήθεια θα προσφέρουν : ο Ερυθρός Σταυρός, η σχολή νοσηλευτών του νοσοκομείου, επίσης κρίνεται επιτακτική η συμμετοχή εθελοντών ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών του Νομού. Επίσης τα εμβολιαστικά κέντρα θα στελεχώνονται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς είτε υπαλλήλους είτε εθελοντές.
Σημειώνεται ότι οι πολίτες που θα κληθούν για εμβολιασμό αλλά θα αρνηθούν για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναλαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση προσβληθούν από τη νέα γρίπη.
Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα εμβολιασμού θα πραγματοποιηθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες που οφείλει να καθορίσει το Υπουργείο Υγείας.

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
6.1 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Σε περίπτωση κλιμάκωσης της πανδημίας, το πιθανολογούμενο σενάριο είναι ότι οι ασθενείς με ήπιας μορφής κρούσματα, θα περιθάλπονται στο σπίτι τους λόγω των αυξημένων περιστατικών.
Για την παροχή βοήθειας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, ενεργοποιείται από τους Δήμους της Νομαρχίας Τρικάλων το πρόγραμμα κοινωνικής φροντίδας ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας.
Παράλληλα, σε συνεργασία με τα ΠΣΕΑ, ενεργοποιούνται οι εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Νομαρχίας Τρικάλων τα μέλη των οποίων αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των μη αυτοεξυπηρετούμενων πολιτών με είδη άμεσης ανάγκης (φάρμακα, τρόφιμα κλπ) καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους.
Για τους άπορους και άστεγους σε συνεννόηση με τον Δήμο Τρικκαίων πιθανόν να χρειαστεί και ξενοδοχειακή μονάδα για την περίθαλψη τους.
6.2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Τον εμβολιασμό του μετακινούμενου πληθυσμού σε περιοχή αρμοδιότητάς της Νομαρχίας Τρικάλων (αθίγγανοι), αναλαμβάνουν τα ιατροκοινωνικά κέντρα ακολουθώντας τον ανωτέρω γενικό σχεδιασμό υπό την εποπτεία της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης.

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου