Τετάρτη 19 Αυγούστου 2009

15,8 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση των τελευταίων ανενεργών ΧΑΔΑ της Θεσσαλίας


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας ανακοίνωσε σήμερα τις αποφάσεις ένταξης για την αποκατάσταση των τελευταίων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) οι οποίοι ήταν ήδη ανενεργοί, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού προϋπολογισμού 15,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταστεί ανενεργοί και οι 482 ΧΑΔΑ της Θεσσαλίας (που λειτουργούσαν το 2004). Από αυτούς έχουν αποκατασταθεί οι 424 και με τα επιπλέον 15,8 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ αποκαθίστανται οι τελευταίοι 57 (ένας ακόμη βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο). Ειδικότερα, 8 στο Νομό Μαγνησίας, 15 στο Νομό Καρδίτσας, 22 στο Νομό Τρικάλων και 12 στο Νομό Λάρισας.
Αξίζει να σημειωθεί πως, για ολόκληρη τη Θεσσαλία, σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα υποδομής για τη διάθεση των απορριμμάτων, οι χωματερές είναι όλες ανενεργές, και πλέον όλες θα αποκατασταθούν. Οι Φορείς Διαχείρισης έχουν συσταθεί και λειτουργούν ( 1 στη Δυτική Θεσσαλία, 1 στο Νομό Λάρισας και 1 στο Νομό Μαγνησίας). Επιπλέον με τη λειτουργία των 3 Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Θεσσαλία καλύπτεται ο στόχος της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση, έχουν δεσμευτεί πόροι για εγκαταστάσεις επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι άλλωστε μία από τις ελάχιστες Περιφέρειες όπου έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τα τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού υλοποιήθηκαν έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 64 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας, το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, το ΕΠΠΕΡ καθώς και από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»και από Εθνικούς Πόρους. Μαζί με τα 15,8 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, το συνολικό ποσό αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός αφορά:
• στην κατασκευή 4 Χ.Υ.Τ.Α. (1 στο Ν. Τρικάλων, 1 στην Αλόννησο, 1 στη Σκόπελο και 1 στη Σκιάθο),
• στην επέκταση 2 υπαρχόντων Χ.Υ.Τ.Α. (1 στο Δ. Μακρυχωρίου του Ν. Λάρισας και 1 στο Δ. Βόλου του Ν. Μαγνησίας)
• στην ολοκλήρωση 1 ημιτελούς Χ.Υ.Τ.Α. (στο Δ. Αργαλαστής του Ν. Μαγνησίας)
• στην κατασκευή 9 Σ.Μ.Α, (3 στο Ν. Λάρισας, 3 στο Ν. Καρδίτσας, 2 στο Ν. Τρικάλων και 1 στο Ν. Μαγνησίας).
• στην κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Τρικάλων
• και στην προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων.


Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτιος Γκούπας δήλωσε «Η συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε χρόνια τώρα μέσα από το Γ ΠΕΠ, το ΕΠΠΕΡ , το Ταμείο Συνοχής και το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με στόχο την αποκατάσταση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, συνεχίζεται και μέσα από το ΕΣΠΑ 2007 -2013.
Έχει ενεργοποιηθεί πλήρως ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, ο οποίος αφορά στη λειτουργία των ΣΜΑ και ΧΥΤΑ, καθώς και στηναποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Έχουν πλέον καταστεί ανενεργές οι χωματερές της Θεσσαλίας και έχουν αποκατασταθεί 424 από αυτές. Η απόφαση ένταξης που
ανακοινώνουμε σήμερα αφορά στην αποκατάσταση των τελευταίων 57 χωματερών και για το σκοπό αυτό επενδύουμε 15,8 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Κάνουμε μία σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και ένα πιο υγιές και ανθρώπινο περιβάλλον στους πολίτες της Θεσσαλίας, βάζοντας τέλος στην ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε με τις ενεργές χωματερές της χώρας.
Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Περιφέρειας που αντεπεξήλθαν με επιτυχία στις δύσκολες διαδικασίες και συντονίστηκαν άψογα και ειδικότερα, τη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, τη Διαχειριστική Αρχή, το Θησέα, τις ΤΥΔΚ και τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.
Καλούμε τους εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκηση σε εγρήγορση και συνεργασία προκειμένου, η προσπάθεια που γίνεται χρόνια τώρα να συνεχιστεί και να έχει τελικό αποδέκτη τον πολίτη. Ζητούμε όμως και τη δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, καθώς καμία πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος δε μπορεί να έχει αποτέλεσμα, αν δεν συμβάλλουμε όλοι.»

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου