Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Trίκαλα - Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με υειγιονομικού ενδιαφέροντος και πολεοδομικά θέματα


Αλλά και πρόσκληση σύγκλησης οικονομικής επιτροπής στο Δήμο Τρικκαίων με ποικίλα θέματαΚατόπιν αναβολής της ημερομηνίας συνεδρίασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. (Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης 23369/18-04-2012) καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2012


Ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

           
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1.Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στη
   Σωτήρα Δήμου Τρικκαίων
2.Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών στην Τ.Κ.
   Βαλτινού
                     
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Καφέ-Μπαρ-Ψησταριά»
   στον Βασίλειο Ντούτσια στην Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου

4.Ακύρωση άδειας λειτουργίας καταστήματος «Μπαρ» του Ιωάννη Στεργίου στο 4ο
   χιλ. Τρικάλων-Καλαμπάκας 

5.Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Οβελιστήριο» της
   Μαρίας Αθανασιάδη του Αναστασίου επί των οδών Κλειδονοπούλου & Ιερόθεου

6.Ανάκληση παράτασης ωραρίου μουσικής για το κατάστημα «Καφενείο» της
   Βασιλικής Τζουβάρα του Σωτηρίου στην οδό Κωλέττη 12 Τρίκαλα

                     
 Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

7.Παραχώρησης δημοτικής έκτασης  για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας από
   τoν κ. Ιωάννη Σαλταγιάννη στο Ριζαριό  του Δήμου Τρικκαίων (Από αναβολή 9ης
   συνεδρίασης).
                                                
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
                                                      
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ
                                             
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


    
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  27η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):


1. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου για παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου.
2. Ψήφιση & δέσμευση πίστωσης για την καταβολή εξόδων κηδείας στους κληρονόμους αποβιώσαντος τακτικού δημοτικού υπαλλήλου.
3. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σπόρου γκαζόν, υλικών φυτωρίου, σακούλας φυτωρίου, λιπασμάτων-Γεωργικών φαρμάκων, εργαλείων Κηποτεχνίας και υλικών αρδευτικού δικτύου της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας.
4.  Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Εποχικών Λουλουδιών της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας.
5. Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Μηχανημάτων Κοπής και Παρελκόμενων τρακτέρ-γεωργικών μηχανημάτων της Δ/νσης Πρασίνου και Κηποτεχνίας.
6. Ψήφιση πίστωσης & καθορισμός όρων για την προμήθεια Καλλωπιστικών Δένδρων & Θάμνων.
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την  εκμίσθωση σχολικού αγροτεμαχίου στη θέση «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» της Τ.Κ.  Δενδροχωρίου.
8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την  εκμίσθωση γεφυροπλάστιγγας της Τ.Κ.  Δενδροχωρίου.
9. Έγκριση όρων διακήρυξης για την  εκμίσθωση υδροτριβείων της Τ.Κ. Γοργογυρίου.                                                                                                                       
                                                                                                                      
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


                                                                                                                                     
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
                                                                                                                                               
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου