Κυριακή 22 Αυγούστου 2010

Επιχειρηματικά Νέα από το Επιμελητήριο Τρικάλων


Ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες»


Το Επιμελητήριο Τρικάλων και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Α.Ε.Δ.Ε.Π.) Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, Εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα, 2007 - 2013» Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για τη Θεσσαλία, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτική εκδήλωση για τη παρουσίαση του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ», το οποίο προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ 2007-2013.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010 και ώρα 8:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων (Βενιζέλου 1). Εισηγητές της εκδήλωσης θα είναι στελέχη της Εταίρου του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Ε.Δ.Ε.Π. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος.

Το πρόγραμμα επιδιώκει το μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και ενισχύει υφιστάμενες (ίδρυση πριν την 31/12/2007) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο, νέες όμοιες (ίδρυση μετά την 1/1/2008) και υπό σύσταση, στους τομείς της μεταποίησης (με περιορισμούς στο τομέα των τροφίμων και ποτών) και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.

Οι παραπάνω ενισχύονται για ενέργειες όπως, παραγωγή νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων/υπηρεσιών, αύξηση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στη παραγωγική διαδικασία, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων/ προϊόντων/ υπηρεσιών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 200 εκ. € και χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000,00 € έως 400.000,00 €. Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) στη Θεσσαλία ανέρχεται σε 40%.

Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης επικοινωνήστε με την κα Σδρένια Σοφία - Οικονομολόγο & Επιχ/κή Σύμβουλο (τηλ. 2431028189, e-mail: sdrenia@trikalabiz.gr)Μέχρι 15 Οκτωβρίου οι αιτήσεις για τη ρύθμιση οφειλών στο  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου έχουν προθεσμία οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στη νέα ρύθμιση για τις οφειλές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία προβλέπει εφάπαξ ή τμηματική αποπληρωμή χρεών με έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η νέα ρύθμιση ισχύει και για οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης οφειλετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3833/10 και τηρούν τους όρους της.

Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:

1. Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

2. Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 60% επί των πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 ευρώ.

Για να τύχουν οι εργοδότες της ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, για τον προσδιορισμό του ύψους της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Δημόσια διαβούλευση για τα «μεγάλα» σχέδια βελτίωσης των αγροτικών υποδομών

Για διαβούλευση στην ιστοσελίδα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (www.agrotikianaptixi.gr) ανάρτησε η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου, το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για τα μεγάλα σχέδια βελτίωσης, μετά τη προκήρυξη των λεγόμενων Μικρών Σχεδίων Βελτίωσης, δημόσιας δαπάνης 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διαβούλευση αυτή που θα έχει διάρκεια πλέον των 20 ημερών έχει στόχο:

- Nα δώσει την ευκαιρία σε όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους προτού οριστικοποιηθεί και υπογραφεί η απόφαση από την υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Nα παράσχει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για συγχρηματοδότηση να ξεκινήσουν την προετοιμασία ώστε όταν θα προκηρυχθεί το μέτρο, ο φάκελός τους να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ωριμότητα.

Δύο είναι τα βασικά στοιχεία του σχεδίου της υπουργικής απόφασης που τίθεται για διαβούλευση:

- H καινοτομία, με την υπαγωγή επιλέξιμων δράσεων για την εξοικονόμηση νερού και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ανάγκες της γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

- H απλοποίηση του φακέλου υποψηφιότητας, καταργώντας πολλά δικαιολογητικά και κρατώντας μόνο τα απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβάλουν στη διαβούλευση αυτή, καταθέτοντας τις προτάσεις τους.

Μεταποίηση στις νέες συνθήκες

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προκήρυξε το νέο πρόγραμμα "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ", στο πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2010. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση, υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές  μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς και νέες και υπο σύσταση  μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις. Ενδεικτικές ενέργειες των έργων που ενισχύονται είναι, Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών, Αύξηση της εξωστρέφειας/εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων, Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπργολαβίας κλπ. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 50.000.00€ έως 400.000,00€  (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ),και το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 35% έως και 45%. Στη Θεσσαλία το ποσοστό ανέρχεται σε 40%.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 μέχρι τις 30-09-2010.

Το Έντυπο Υποβολής   όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.(www.ypoian.gr) και (www.ypan.gr).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Επιχειρηματική Αποστολή στο εμπορευματικό κέντρο CIS Nola στη Νάπολη της Ιταλίας»

Το Επιμελητήριο Τρικάλων στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου δράσης του για συνεχή προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων - μελών του, διοργανώνει με τη συνεργασία του Ιταλικού Ινστιτούτου Εξωτερικού Εμπορίου, επιχειρηματική αποστολή στο εμπορευματικό κέντρο CIS Nola στη Νάπολη της Ιταλίας από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2010, στοχεύοντας στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Τρικαλινών και Ιταλικών επιχειρήσεων.

Το Εμπορευματικό κέντρο CIS για περισσότερο από 20 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς και εμπορικό πόλο έλξης άμεσης διάθεσης εμπορευμάτων και άριστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Στο εν λόγω επιχειρηματικό κέντρο CIS δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 χονδρεμπορικές εταιρίες με πρωταρχικό τον τομέα της μόδας (ένδυση, υπόδηση, ανδρική, γυναικεία, παιδική, αξεσουάρ, κλπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες - μέλη του Επιμελητηρίου Τρικάλων, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Υπεύθυνη: κα Σδρένια Σοφία (τηλ. 2431028189, E-mail: sdrenia@trikalabiz.gr).

Οι ελληνικές εκθέσεις μέχρι τον Οκτώβριο

Το Επιμελητήριο Τρικάλων σας ενημερώνει για τις εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τον Οκτώβριο στην Ελλάδα:

ΚΟΡΙΝΘΙΑ Σεπτέμβριος 2010 Γενική Εμπορική Έκθεση, Κόρινθος, ΧΩΡΟΣ: Χώρος μη Καταχωρημένος, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΠΙΜΈΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04-12/09/2010  Διεθνής Έκθεση, Θεσσαλονίκη, ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

JUST FOR KIDS  09-11/09/2010 Έκθεση Παιδικών Ενδυμάτων & Υποδημάτων, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: SMALL +

FAUX BI - INTERMODA - ART & FASHION 10-13/09/2010 Διεθνής Έκθεση Μόδας & Αξεσουάρ, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: FASHION NEWS ΑΕ

MOSTRA ROTA 16-20/09/2010 Έκθεση Υαλικών, Φωτιστικών, Ειδών Οικιακής Χρήσεως, Επίπλων & Διακοσμητικών, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: METROPOLITAN EXPO, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ROTA LTD

ΔΩΡΕΚΘΕΣΗ 16-20/09/2010 Έκθεση Ειδών Δώρου, Αθήνα  ΧΩΡΟΣ: EXPO ATHENS ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ROTA LTD

EXCLUSIVE YACHTING 16-21/09/2010 Πλωτή Παρουσίαση Σκαφών Αναψυχής, Προϊόντων & Υπηρεσιών Lifestyle, Αθήνα  ΧΩΡΟΣ: Χώρος μη Καταχωρημένος ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EUROPARTNERS ΕΠΕ

ΕΠΙΠΛΟ & ΣΠΙΤΙ 18-26/09/2010  Έκθεση Ιδεών για πιο Όμορφο Σπίτι, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΡΟΜΒΟΣ ΕΠΕ

AGROTECH 23-26/09/2010 Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων , Λαμία, ΧΩΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 24-27/09/2010 Τρόφιμα - Ποτά - Λαϊκή Τέχνη, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EXPOLEAD ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 24-27/09/2010 Έκθεση Λαϊκής Τέχνης & Κοσμημάτων, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Α-Ω

ΚΡΕΑΣ - ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ 24-26/9/2010 Έκθεση για το Κρέας & τα Προϊόντα του, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: Πρώην ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

SPORTS SHOW 30/09-03/10/2010 Διεθνής Έκθεση Αθλητισμού, Διατροφής, Υγείας & Εξοπλισμού Γυμναστηρίων, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ACTION WAY

ΚΡΗΤΗ 30/09-03/10/2010 Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση, Ηράκλειο, ΧΩΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

DEFENDORY Οκτώβριος 2010 Διεθνής Έκθεση Συμβατικών Συστημάτων Εθνικής Άμυνας Ξηράς, Θαλάσσης, Αέρος, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ

PRIVATE LABEL 01-03/10/2010 Έκθεση Προϊόντων Ιδιωτικής Ετικέτας, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΗΛΕΚΤΡΟ-TEC & ΣΑΛΟΝΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 01-04/10/2010 Διεθνής Ειδική Έκθεση Ηλεκτρολογικού Υλικού, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: METROPOLITAN EXPO, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: T-EXPO

INFOSYSTEM 07-10/10/2010 Διεθνής Έκθεση Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών & Ψηφιακής Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη, ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

SAFETY & SECURITY 07-10/10/2010 Διεθνής Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών Ασφάλειας & Προστασίας, Θεσσαλονίκη, ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΜΗΣΗ & ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 08-11/10/2010 Εκθεση Δομικών και Διακοσμητικών Υλικών, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EXPOINT ΑΕ

BRIDELINE 09-11/10/2010 Πανελλήνιος Δειγματισμός Ειδών Γάμου & Βάπτισης, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EUROLINE ADVERTISING LTD

ΑΜΠΑΛΑΖ 09-11/10/2010 Έκθεση Ειδών Συσκευασίας, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  EUROLINE ADVERTISING LTD

PETS TODAY 15-17/10/2010 Επαγγελματική Έκθεση για την Αγορά των Κατοικίδιων, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΕΚΕΠ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:WELLDONE

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ 16-24/10/2010 Διεθνής Έκθεση Θαλασσίων Σκαφών, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: METROPOLITAN EXPO, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: EXPO ONE

ENERGY - PHOTOVOLTAIC 21-24/10/2010 Μορφές & Διαχείριση Ενέργειας, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: MEC - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: LEADEREXPO

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 21-24/10/2010 Έκθεση Προϊόντων Αλουμινίου, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: EXPO ATHENS, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ROTA LTD

WATERTEC - ENVIROTEC 22-24/10/2010 Τεχνολογίες Νερού & Περιβάλλοντος, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: HELEXPO PALACE - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: LEADEREXPO

KOSMIMA 23-25/10/2010  Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος, Ωρολογίων, πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Θεσσαλονίκη, ΧΩΡΟΣ: ΔΕΘ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: HELEXPO  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΕ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - INTERCASA 23-31/10/2010 Έκθεση Κατοικίας, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΟΛΠ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΑΝΑΒΟΠΑΝ ΑΕ

MARATHON EXPO 28-30/10/2010 Αθλητική Έκθεση Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, Αθήνα, ΧΩΡΟΣ: ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ, ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΣΕΓΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ

Επιχειρείστε  ηλεκτρονικά!

Γίνετε  μέλος στο Portal του  Επιμελητηρίου και  αποκτήστε μοναδικά προνόμια ΔΩΡΕΑΝ:

•    Δημιουργήστε την  δική σας ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (Micro-site)

•    Αποκτήστε το δικό σας εταιρικό e-mail

•    Άμεση και Συνεχής  Επιχειρηματική Ενημέρωση

•    Πληρωμή των συνδρομών  σας Online

...και  άλλα πολλά, με ένα  μόνο ΚΛΙΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Τρικάλων: 24310-27493, 24310-25004, e-mail: info @ trikala-chamber.gr

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΕ  ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (24310 27493), ΓΡΑΜΜΗ  ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ: 800 11 27493. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΜΕ

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου