Κυριακή 29 Αυγούστου 2010

Για δώστε λίγη προσοχή...


Υπεροπλία του ν. Λάρισας στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο
Οι δύο νομοί της Δυτ. Θεσσαλίας έχουν έναν λιγότερο σύμβουλο από το νομό Λάρισας!
Σε 51 ανέρχονται οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που απαρτίζουν το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα προ ημερών. Από αυτούς οι 18, δηλαδή εννέα για νομό Τρικάλων και εννέα για νομό Καρδίτσας αντιστοιχούν στη Δυτική Θεσσαλία, 13 στο νομό Μαγνησίας, 19 στο νομό Λάρισας και ένας στις Σποράδες.


Μελετώντας τον αριθμό των υποψηφίων ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει πως αλλάζουν άρδην και οι συσχετισμοί των τμημάτων του Θεσσαλικού διαμερίσματος. Έτσι οι δύο νομοί Τρικάλων και Καρδίτσας έχουν έναν λιγότερο σύμβουλο από το νομό Λάρισας, με ότι αυτό συνεπάγεται για το μοίρασμα της πίτας των έργων και παρεμβάσεων μέσα από τη νέα προγραμματική περίοδο και όχι μόνο.
Η εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών περιφερειακών ενοτήτων και των μελών του περιφερειακού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς.

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.


Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:

- Έναν υποψήφιο περιφερειάρχη.
- Τους υποψηφίους αντιπεριφερειάρχες σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων.
- Υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους σε αριθμό ίσο, τουλάχιστον, με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού αυτού μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων κάθε συνδυασμού από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι τουλάχιστον ίσο με το μισό της.

Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως περιφερειάρχη ή αντιπεριφερειάρχη ή μέλους περιφερειακού συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

Κανείς δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερους συνδυασμούς.
Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν.
Οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες είναι επικεφαλής του συνδυασμού στην εκλογική περιφέρεια που είναι υποψήφιοι.

Στη δήλωση ακολουθούν, κατά εκλογική περιφέρεια, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι του συνδυασμού, με αλφαβητική σειρά, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι υποψήφιοι.

Η δήλωση συντάσσεται σε απλό φύλλο χάρτου και επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά για καθέναν υποψήφιο:

α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου στο δημοτολόγιο δήμου της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιος.

β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής.

γ) Αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύει κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πέραν του κυρίου ονόματος του υποψηφίου και υποκοριστικό αυτού, εφόσον με αυτό είναι ευρύτερα γνωστός. Στην περίπτωση αυτή, το υποκοριστικό ακολουθεί το κύριο όνομα και τίθεται σε παρένθεση.

Για τις γυναίκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο επώνυμο είτε το πατρικό είτε του συζύγου, ανεξαρτήτως με ποιο επώνυμο είναι εγγεγραμμένες στην οικογενειακή τους μερίδα.
Ο συνδυασμός δηλώνεται νόμιμα, όταν περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας.


   
ΕΡΕΥΝΑ Του Αποστόλη Ζώη
Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου