Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Διεθνής Συνάντηση για την κλιματική αλλαγή


Από Δευτέρα 29/11 – έως 10 / 12/ 2010 στο Κανκούν (Μέξικο)
Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Κανκούν του Μεξικό από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου και αφορά την 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης Πλαισίου  (COP) και την 6η Σύνοδο των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο (CMP).


Η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών αφορά όλα τα κράτη που έχουν υπογράψει και επικυρώσει τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κυότο. Πρόκειται για 194 και 184 κράτη αντίστοιχα. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω του ανώτατου οργάνου τους, έχουν τη δικαιοδοσία να υιοθετούν τις απαραίτητες αποφάσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της. Ο όρος COP αφορά τη συνάντηση των συμβαλλομένων μερών (Conference of Parties) και πραγματοποιείται το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Στις συναντήσεις παρευρίσκονται τα συμβαλλόμενα κράτη και οι παρατηρητές που μπορεί να είναι είτε διακυβερνητικοί οργανισμοί ή μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Η σύνοδος Κανκούν αποτελεί ένα νέο οριακό σημείο παγκόσμιας, περιφερειακής και τοπικής ευθύνης καθώς και ευκαιρία των Διεθνών Οργανισμών, Κρατών, οικονομιών και κοινωνιών για μια νέα προσέγγιση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης, με όλες τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στον τομέα της υγείας, στη βιοποικιλότητα, στην οικονομία, τη μετανάστευση, τις περιφερειακές συγκρούσεις, κτλ

        Η κληρονομιά που άφησε η διάσκεψη της Κοπεγχάγης (2009) ήταν, δυστυχώς,  ανεπαρκής και η οικονομική κρίση με τις δημοσιονομικές πολιτικές αναδιάρθρωσης μαζί με την γενικευμένη εντατικοποίηση της διεθνούς κοινότητας καθιστούν επιτακτική την ανανέωση των προσπαθειών για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κατάληξη.

Το πρωτόκολλο του Κιότο (1997) λήγει το 2012 και η προηγούμενη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην Κοπεγχάγη (Δεκέμβριος 2009) δεν κατέληξε σε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στους ισχυρούς του πλανήτη. Αποδείχθηκε η απροθυμία των κυβερνήσεων, κυρίως του Βορρά (ΗΠΑ, Καναδάς, ΕΕ) αλλά και των ραγδαία αναπτυσσόμενων χωρών του Νότου (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία) να προβούν σε λύσεις των τεράστιων οικολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.


Η συνάντηση στο Κανκούν (29/11 – 4/12) θα είναι μια αποφασιστική στιγμή για το κίνημα της κλιματικής δικαιοσύνης και το παγκόσμιο περιβαλλοντικό κοινωνικό κίνημα, το οποίο έχει δείξει το δρόμο για την υπέρβαση του σημερινού ακραίου νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης, που οδηγεί στην καταστροφή εκατομμύρια ανθρώπους στις φτωχές χώρες του Νότου και αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες στις χώρες του Βορρά. Θα είναι, επίσης, μια σημαντική ευκαιρία να προωθηθεί η Συμφωνία των Λαών που προέκυψε από την «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη των Λαών για την κλιματική αλλαγή και τα δικαιώματα της Μητέρας Γης» στη Βολιβία (Κοτσαμπάμπα), τον Απρίλιο του 2010, ως απάντηση στην αποτυχία των κυβερνήσεων στην Κοπεγχάγη.


 Για αυτό το σκοπό προτείνουμε, εκ νέου: 1)Αποσύνδεση και ελαχιστοποίηση της ζήτησης και της παραγωγής, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, που θα είναι δίκαιη και προσανατολισμένη σε όλα τα αίτια, τις πηγές και τις ρίζες της μεγέθυνσης της ζήτησης και της παραγωγής. 2) Προώθηση της Περιβαλλοντικής Ενεργειακής και Παραγωγικής για αγαθά Συνδυαστικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με σκοπό την Εξοικονόμηση Ενέργειας πόρων και προϊόντων και την μείωση στην παραγωγή υπολειμμάτων, στα δίκτυα διανομής και στην κατανάλωση. 3)Λήψη ολοκληρωμένων θεσμικών, νομικών και διοικητικών μέτρων ισχυροποίησης της κλιματικής και περιβαλλοντολογικής διακυβέρνησης. 4) Ανάπτυξη, με διαφάνεια και ανοικτή διαδικασία, ολοκληρωμένων καινοτόμων και συνεργατικών συστημάτων, δομών, δικτύων και λειτουργιών κοινωνικής ευθύνης, ηθικού εμπορίου, οικονομίας, ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, πρωτοβουλίας και ηθικής για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, με κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.5) Διεκδικούμε από τη σύνοδο στο Κανκούν να ψηφίσει μια δίκαιη διεθνή δεσμευτική συμφωνία που να προβλέπει τη δραστική μείωση των ρύπων.

- Σε διεθνές επίπεδο τουλάχιστον κατά 80% μέχρι το 2050 σε σχέση με το 1990- Στις αναπτυγμένες χώρες –που ευθύνονται για το 75% της κλιματικής αλλαγής– κατά 40% μέχρι το 2020 και στο 0% μέχρι το 2050.
Οικολόγοι Πράσινοι Τρικάλων
http://eko-trikala.blogspot.com/

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου