Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Οι αποφάσεις του (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»


To Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας &  Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» συνεδρίασε την  Τετάρτη 8-2-2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

            1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
             Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. του Δήμου
             Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» οικονομικού έτους  2012,διαφωνούντων των κ.κ.
             Γιώργου Καϊκη και Στέφανου Γκότζια     διότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός
             δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες του Οργανισμού
             για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής.

            2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. α) Εγκρίθηκε ομόφωνα η έναρξης λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός».β) Ορίσθηκε ταμίας και αναπληρωτής – βοηθός ταμία  του ΟΑΠΚΦΑ «Ο Ασκληπιός» και  γ) Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος, ο ταμίας και ο αναπληρωτής – βοηθός ταμία για καταθέσεις και αναλήψεις των οικονομικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία.

2. Συγκροτήθηκαν ομόφωνα οι Επιτροπές : α) Διενέργειας  &  Αξιολόγησης  αποτελεσμάτων προμηθειών σύμφωνα   με  το αρθ 46 παρ 1,2,3,5  και 11  παρ 8 του ΕΚΠΟΤΑ  β)   Διενέργειας,  Αξιολόγησης   Διαγωνισμού   Παροχής  Υπηρεσιών  προμηθειών, σύμφωνα  με  τις διαδικασίες  του Π.Δ. 28/1980  και  τις  διατάξεις του  Ν.3463/2006 γ)  Παραλαβής  Παροχής Υπηρεσιών  προμηθειών, σύμφωνα   με  το άρθρο 67  του Π.Δ. 28/1980  δ)  Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με  το αρθ 28 παρ 1 του  ΕΚΠΟΤΑ   για  το  οικονομικό  έτος  2012 .

3.  Εγκρίθηκαν ομόφωνα δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, συνολικού ποσού                  1.418.324,74 €
4.   Έγινε ομόφωνα αποδεκτή η επιχορήγηση ποσού ύψους 2.000.000,00 € του Δήμου  Τρικκαίων στον Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.  του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός.
5.  Αποφασίσθηκε ομόφωνα η παράταση σύμβασης οικ. έτους 2011, ψήφιση αδιάθετης πίστωσης και δέσμευση αντίστοιχου ποσού προϋπολογισμού 2012 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΟΑΠΚΦΑ «Ο Ασκληπιός».
6. Εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση σύμβασης οικ. έτους 2011 - ψήφιση των αδιάθετων πιστώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων ποσών στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012.

7. Τροποποιήθηκε ομόφωνα η υπ’ αριθμ. 35/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»  περί   «ορισμού  επιτροπής για την επιλογή νηπίων για το σχολικό έτος 2011-2012».

8. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διαγραφή νηπίων  στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ του Δήμου Τρικκαίων « Ο Ασκληπιός» κατά το σχολικό έτος 2011-2012 για διάφορους αιτιολογημένους λόγους

9. Εγκρίθηκε ομόφωνα η εγγραφή νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του  ΟΑΠΚΦΑ για το σχολικό έτος 2011-2012.
10. Λήφθηκε κατά πλειοψηφία απόφαση για την απαλλαγή γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) ή μείωση αυτής για την φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» το  σχ. έτος 2011-2012.Διαφώνησαν οι κ.κ. Γιώργος Καϊκης και Στέφανος Γκότζιας τασσόμενοι υπέρ της δωρεάν παροχής κοινωνικής φροντίδας των νηπίων  για την προστασία  των λαϊκών εργαζόμενων οικογενειών .

11. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διαγραφή κινητών περιουσιακών στοιχείων του ΟΑΠΚΦΑ «Ο Ασκληπιός» που εκλάπησαν ύστερα από διάρρηξη των γραφείων αυτού.

12. Λήφθηκε ομόφωνα απόφαση για την  υποβολή εγκλήσεως   κατά αγνώστων και   κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού, ή συνεργού ή και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμέτοχου στην τέλεση του αδικήματος της κλοπής εις βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. « Ο Ασκληπιός»
13. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτάσεις της Δ/νσης Αθλητισμού-Πολιτισμού για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα                                       Ιανουαρίου -Μαρτίου 2012 και ειδικότερα:     
Συμμετοχή τμήματος του Δημοτικού Χορευτικού Συγκροτήματος στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Τρικαλινών Θεσ/νίκης « Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»
Θεατρική παράσταση με το έργο του Κάρλο Γκολντόνι «οι Αγροίκοι», από τη θεατρική ομάδα «ΜΗΧΑΝΗ» (Ασβεστοχώρι Δήμου Χορτιάτη Θες/νίκης
Θεατρική παράσταση με το έργο του Δημήτρη Ψαθά « φωνάζει ο κλέφτης», από το Κέντρο Λαογραφίας  & Πολιτισμού Δυτικής Αττικής (Χαϊδάρι),

Δύο μουσικές δράσεις με τον μουσικό Χρίστο Παπαγεωργίου :    α)   Συναυλία με το έργο «Στυλιστικές Παραλλαγές για πιάνο πάνω στο περιγιάλι το κρυφό»- ο Μίκης Θεοδωράκης συνομιλεί με τους μεγάλους συνθέτες όλων των εποχών, για ενήλικο κοινό και β) Εκπαιδευτική διάλεξη με τίτλο «Μουσική και ζωγραφική, Μουσική και Κινηματογράφος» με χρήση cd και προβολή power point απευθυνόμενης κυρίως στη σχολική κοινότητα.
Θεατρική παράσταση με το έργο «Εκείνος κι εκείνος» από το ΔΗΠΕΘΕ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Συναυλία με τους Μαρία Φαραντούρη και Χρήστο Θηβαίο σε ένα αφιέρωμα στο Νίκο Γκάτσο.

14.  Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της Δ/νσης Αθλητισμού-Πολιτισμού για την υλοποίηση των γενικών προγραμμάτων «Άθληση για όλους» & «Αθλοχώροι στη γειτονιά» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την περίοδο 2011-2012 και ορίσθηκε τριμελής Επιτροπή για την διεκπεραίωση αυτών .

15. Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία -κατόπιν αίτησης του κ. Σωτηρίου Τύμπα, μισθωτή του κυλικείου του Αθλητικού Κέντρου Μπάρας- η μη καταβολή μέρους των μισθωμάτων των μηνών Αυγούστου,Σεπτεμβρίου,Οκτωβρίου,Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011 κατ΄αναλογία του συνόλου των ημερών που δεν λειτούργησε η πισίνα με υπαιτιότητα του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» και η μείωση του μισθώματος κατά 20%.

Παρόντες δήλωσαν οι κ.κ. Παπανικολάου Ηλίας, , Καϊκης Γεώργιος,  Καταβούτα Νίτσα και Γκότζιας Στέφανος υποστηρίζοντας την απαλλαγή του κ. Τύμπα από την υποχρέωση καταβολής του συνόλου των μισθωμάτων για όλους τους  μήνες που  λειτούργησε μερικώς η πισίνα με υπαιτιότητα του φορέα και την μείωση του μισθώματος κατά 50% λόγω μη προσέλευσης των φιλάθλων.

16. Έγινε ομόφωνα αποδεκτή η αίτηση του κ. Ολσουλίδη Πολύκαρπου για επιστροφή του ποσού της συνδρομής των 80€ για την μη συμμετοχή του σε πρόγραμμα κολύμβησης του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» λόγω των κακών συνθηκών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου