Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

«Ψήφιση προϋπολογισμού του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» οικονομικού έτους 2012»


Συνεδριάζει την  Τετάρτη 8-2-2012 και ώρα 13,00  μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο... ...το Διοικητικό Συμβούλιο του  Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για την συζήτηση και  λήψη απόφασης επί του παραπάνω  θέματος:

Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση στις 14,00 μ.μ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
                                                                               
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1. α) Έγκριση έναρξης λειτουργίας της ταμειακής υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός».
β) Ορισμός ταμία και αναπληρωτή – βοηθού ταμία  του ΟΑΠΚΦΑ «Ο Ασκληπιός» και     γ) Εξουσιόδοτηση του Προέδρου, του ταμία και του αναπληρωτή – βοηθού ταμία για καταθέσεις και αναλήψεις των οικονομικών διαθεσίμων του Ν.Π.Δ.Δ. σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ΔΟΥ, ασφαλιστικά ταμεία.
2. Συγκρότηση Επιτροπών για το οικονομικό έτος 2012.
3. Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.
4. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού ύψους 2.000.000,00 € του Δήμου Τρικκαίων στον Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.  του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός.
5. Παράταση σύμβασης οικ. έτους 2011, ψήφιση αδιάθετης πίστωσης και δέσμευση αντίστοιχου ποσού προϋπολογισμού 2012 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του ΟΑΠΚΦΑ «Ο Ασκληπιός».
6. Παράταση σύμβασης οικ. έτους 2011 - ψήφιση των αδιάθετων πιστώσεων και δέσμευση των αντίστοιχων ποσών στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»  περί   «ορισμού  επιτροπής για την επιλογή νηπίων για το σχολικό έτος 2011-2012».
8. Έγκριση  διαγραφής νηπίων  στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ του Δήμου Τρικκαίων « Ο Ασκληπιός» κατά το σχολικό έτος 2011-2012.
9. Έγκριση εγγραφής νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ για το σχολικό έτος 2011-2012
10. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός» το  σχ. έτος 2011-2012.
11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής κινητών περιουσιακών στοιχείων από κλοπή κατόπιν διάρρηξης. 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ


12. Λήψη απόφασης περί υποβολής ή μη εγκλήσεως   κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού, ή συνεργού ή και καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμέτοχου στην τέλεση του αδικήματος της κλοπής εις βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. « Ο Ασκληπιός».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

13.  Προτάσεις για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα                                       
       Ιανουαρίου -Μαρτίου 2012.
14. Προτάσεις υλοποίησης των γενικών προγραμμάτων «Άθληση για όλους» &  
      «Αθλοχώροι στη γειτονιά» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής        
       Αλληλεγγύης για την περίοδο 2011-2012 και ορισμό τριμελούς Επιτροπής για την
       διεκπεραίωση αυτών .
15. Αίτηση του κ. Σωτηρίου Τύμπα, μισθωτή του κυλικείου του Αθλητικού Κέντρου
       Μπάρας.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

      16. Αίτηση επιστροφής χρημάτων.

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου