Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα Τρίκαλα


Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης...
         
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων από και προς τον ΟΤΑ λόγω πράξης
    επιβολής εισφοράς σε χρήμα και οφειλής λόγω αποζημιώσεως
2. Γνωμοδότηση χρήσης γης για εγκ/ση Μονάδας βιοαερίου ισχύος 3MW, της
    εταιρείας «ΛΗΘΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Λάκκα» της Τ.Κ.
    Κεφαλοβρύσου
3. Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Προμελέτης Περιβαλλοντικών
    Επιπτώσεων «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ιδιοκτησίας Πλευρά
    Κων/νου στη θέση «Πλάκες» περιοχής Σωτήρα».
                   
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείο-Πρατήριο
   άρτου-Καφενείο» στην κ. Τάσιου Ευαγγελία στην Κρηνίτσα Τρικάλων. άρτου-
5. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Καφέ-Μπαρ-Ψησταριά»
   στον κ. Δαούλα Χρήστο στην Αγρελιά Τρικάλων
6. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Σνακ-Μπαρ» στον κ.
   Καρανάσιο Γεώργιο στον Παλαιόπυργο Τρικάλων
7. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Κομμωτήριο» της κ.
   Βλαχάκου Μαρίας στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.
8. Ακύρωση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος «Παντοπωλέιο» της κ.
   Μαραγκού Ελένης στην οδό Αγησάνδρου 1 Αλώνια Μπάρας.
9. Ανακλήσεις αδειών ίδρυσης & λειτουργίας Κέντρων Διασκέδασης
                     
Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

10. Εξέταση της αρίθ. 45/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Τρικκαίων περί
   Χορήγηση άδειας εγκατάστασης δύο ποιμνιοστασίων, οικόσιτων ζώων και
   μελισσοσμηνών στο Φλαμούλι.
                                               
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


                                                       
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ
                                           
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος-Αντιπρόεδρος
2.Καραγεώργος Ηλίας 1.Γιαννούλας Βάιος
3.Τσίνας Δημήτριος 2.Καραμπούλας Γεώργιος
4.Τσιάνας Βασίλειος 3.Κατσιάνης Αναστάσιος
5.Μισυρλής Αχιλλέας 4.Παπανικολάου Ηλίας
6.Τσόγιας Δημήτριος 5.Σακκάς Νικόλαος
7.Αναστασίου Χρήστος
8.Τσιτσιούλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δήμαρχο & μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής
2. Γενικό Γραμματέα κ. Ιωάννη Καργιώτη


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου