Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες αποζημίωσης στους πληγέντες του νομού

Μετά από πολλές πιέσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, τελικά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ξεκινά τις διαδικασίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 21ης Απριλίου 2008.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τύχουν των πιστωτικών διευκολύνσεων θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα και έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του κτίσματος και για χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την επισκευή του κτίσματος.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να τους χορηγηθεί η Στεγαστική Συνδρομή πρέπει εντός ενός έτους να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής εφόσον πρόκειται για επισκευάσιμο κτίσμα και εντός έξι μηνών αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση καθορισμού στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση εφόσον πρόκειται για κατεδαφιστέο κτίσμα.


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου