Σάββατο 27 Ιουνίου 2009

Πρωτιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην απορρόφηση πόρων για τα περιβαλλοντικά έργα του Ταμείου Συνοχής


Ακόμη μια πανελλαδική πρωτιά κατέκτησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αυτή τη φορά στην απορρόφηση πόρων για τα περιβαλλοντικά έργα του Ταμείου Συνοχής.Η Θεσσαλία είναι πρώτη σε απορροφητικότητα μεταξύ του συνόλου των 13 περιφερειών της χώρας στα έργα του Ταμείου, ενώ επιπλέον είναι από τις ελάχιστες Περιφέρειες, όπου έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία ο Περιφερειακός Σχεδιασμός για τα Στερεά Απόβλητα.

Έτσι, ολοκληρώνεται με απόλυτη επιτυχία μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, που αφορούσε στη διάθεση, ανακύκλωση και επεξεργασία των στερεών αποβλήτων. Η επιτυχία αυτή λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι η Θεσσαλία, ήταν πριν από λίγα χρόνια η περιφέρεια με τη χειρότερη εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Σήμερα όλα τα έργα υποδομής για τη διάθεση των απορριμμάτων έχουν ολοκληρωθεί, οι χωματερές έχουν κλείσει στο σύνολό τους και αποκαθίστανται, οι Φορείς Διαχείρισης έχουν συσταθεί και λειτουργούν ( 1 στη Δυτική Θεσσαλία, 1 στο νομό Λάρισας και 1 στο νομό Μαγνησίας). Επιπλέον με τη λειτουργία των 3 Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Θεσσαλία καλύπτεται ο στόχος της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας, ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση, έχουν δεσμευτεί πόροι για εγκαταστάσεις επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων.
«Η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων έχει αποτελέσματα πρωτόγνωρα για την περιοχή. Καταφέραμε μέσα σε λίγα χρόνια η Θεσσαλία να αναφέρεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής προς μίμηση και κερδίσαμε με τη βοήθεια όλων το μεγάλο στοίχημα που είχαμε θέσει ως Κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση των χωματερών και τη γενικότερη λειτουργία του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Φώτης Γκούπας, προσθέτοντας «Το υψηλό ποσοστό απορροφητικότητας που πετύχαμε στα έργα του Ταμείου Συνοχής, αποτελεί ακόμη μια απτή απόδειξη της επιτυχημένης προσπάθειας των τελευταίων χρόνων που ολοκληρώνεται με τα καλύτερα αποτελέσματα και προσφέρει στο σύνολο των πολιτών της Θεσσαλίας, ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον».

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας υλοποιούνται έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 64 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας, το Ταμείο Συνοχής 2000-2006, το ΕΠΠΕΡ καθώς και από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»και από Εθνικούς Πόρους.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός αφορά:
• στην κατασκευή 4 Χ.Υ.Τ.Α. (1 στο Ν. Τρικάλων, 1 στην Αλόννησο, 1 στη Σκόπελο και 1 στη Σκιάθο),
• στην επέκταση 2 υπαρχόντων Χ.Υ.Τ.Α. (1 στο Δ. Μακρυχωρίου του Ν. Λάρισας και 1 στο Δ. Βόλου του Ν. Μαγνησίας)
• στην ολοκλήρωση 1 ημιτελούς Χ.Υ.Τ.Α. (στο Δ. Αργαλαστής του Ν. Μαγνησίας)
• στην κατασκευή 9 Σ.Μ.Α, (3 στο Ν. Λάρισας, 3 στο Ν. Καρδίτσας, 2 στο Ν. Τρικάλων και 1 στο Ν. Μαγνησίας).
• στην κατασκευή του δρόμου πρόσβασης στο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Τρικάλων
• και στην προμήθεια του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Επιπλέον, μέσα από τα παραπάνω προγράμματα και χρηματοδοτήσεις μέχρι σήμερα κατέστησαν ανενεργοί και οι 482 ΧΑΔΑ της Θεσσαλίας (που λειτουργούσαν το 2004). Από αυτούς έχουν αποκατασταθεί οι 420 και εντός των επόμενων μηνών αποκαθίστανταικαι οι υπόλοιποι 62, για τους οποίους βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες. Έχει ήδη δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση 13 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για το σκοπό αυτό.
Ημερίδα
Με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής, η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε σήμερα στη Λάρισα, ημερίδα με θέμα «Καθαρή Θεσσαλία». Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα έργα του Ταμείου Συνοχής, έγιναν εισηγήσεις για την ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Εισηγητές ήταν η προϊσταμένη στης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας Κων. Ζαμπούνη, ο τμηματάρχης της ΔΙΣΧΑ Αθ. Κουτσοτάσιος, ο διευθυντής της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λαρισαίων Μιχ. Βαλακώστας, ο διευθυντής της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτ. Θεσσαλίας Ορ. Πλιάσας, το στέλεχος της ΕΔΑΠΘ Ελ. Γαλάνη και ο δρ. Ιασ. Νίκολας. Με την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμό απηύθυνε ο γενικός διευθυντής της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Κ. Μέγας. Ακολούθησαν τοποθετήσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων και συζήτηση.


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου