Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Ζοφερό το παρόν, χωρίς ορατές προοπτικές βελτίωσης για το μέλλον...


Εισήγηση Δημήτρη Παπαθανασίου στην ολομέλεια του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ»

Φίλες και Φίλοι
Από τον Σεπτέμβρη του 2010 που δημιουργήσαμε το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» δεν έχει  περάσει μόνο το χρονικό διάστημα των λίγων μηνών που μεσολάβησαν .
Πέρασαν πάνω από την χώρα και τους πολίτες σαν οδοστρωτήρας τα κάθε λογής «μνημόνια» και «μεσοπρόθεσμα» με τις αναρίθμητες επικαιροποιήσεις τους, που ουσιαστικά οδήγησαν στην ανεργία και τη φτώχεια χιλιάδες ανθρώπους, ισοπέδωσαν το εισόδημα αλλά κυρίως την αξιοπρέπεια του κόσμου της εργασίας.
  
Σε αυτό το χρονικό διάστημα μέσα και από το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ», προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες και τα νέα προβλήματα που έβαλε η οικονομική και κοινωνική κρίση και κυρίως η διαχείρισή της από το υφιστάμενο μπλοκ εξουσίας.

Ι. Ξεκινώντας από μια γενική εκτίμηση μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», θα ήθελα να επισημάνω ότι η Αυτοδιοίκηση ζει ένα ζοφερό παρόν, χωρίς ορατές προοπτικές βελτίωσης για το μέλλον.

Οι προεκλογικές προβλέψεις μας, δυστυχώς,  επιβεβαιώθηκαν.

Ένα χρόνο σχεδόν από τη λειτουργία του, όλες μας οι εκτιμήσεις, ριζικές διαφωνίες και αντιρρήσεις για τον «Καλλικράτη» έχουν δικαιωθεί, ότι δηλαδή πρόκειται για μια αντιδημοκρατική, συντηρητική, συγκεντρωτική μεταρρύθμιση, που θα κάνει ακόμη πιο γραφειοκρατικό το θεσμό, μακριά από τους πολίτες και τις ανάγκες τους. Η απόλυτα αρνητική θέση μας για τον «Καλλικράτη» όπως την είχαμε αναπτύξει προεκλογικά στηριζόταν στις πάγιες αντιλήψεις μας για την αναγκαιότητα μιας ριζικής μεταρρύθμισης στο πολιτικό – διοικητικό σύστημα της χώρας με βασικά στοιχεία τη μεγάλη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, τη δημοκρατική διάρθρωσή τους με απλή αναλογική και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, τον προσανατολισμό των Δήμων προς μια άλλου τύπου ανάπτυξη με κοινωνικό – οικολογικό χαρακτήρα.
Ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του νόμου είναι αποκαλυπτικός και για το Δήμο Τρικκαίων :

Ένας αναποτελεσματικός – γραφειοκρατικός νεοσυγκεντρωτισμός έχει εγκαθιδρυθεί στο Δήμο. Ο Δήμαρχος με το γενικό γραμματέα  και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ασκούν απόλυτη εξουσία, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο υπό το βάρος των ημερομηνιών επικυρώνει συνήθως προειλημμένες αποφάσεις.
Από την άλλη το κεντρικό κράτος προσπαθεί με κάθε τρόπο να εξαρτήσει ή να πατρονάρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς όφελός του. Οι  θεσμοθετημένοι  πόροι που διαρκώς με τεχνάσματα παρακρατούνται, οι έλεγχοι σκοπιμότητας δραστηριοτήτων της Τ.Α από όργανα του κράτους, οι υπερεξουσίες των επιτρόπων, είναι μερικά από τα τεκμήρια της θλιβερής αυτής πραγματικότητας.

Έγινε πλέον σαφές ότι το περιεχόμενο αυτής της μεταρρύθμισης στοχεύει στον μεγαλύτερο έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης από τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, είναι ενταγμένο στο σύμφωνο σταθερότητας και υπηρετεί το νεοφιλελευθερισμό.

ΙΙ. Η γενικότερη παρουσία του «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» προσπάθησε μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο να συμβάλει σε αυτό το χρονικό διάστημα στη συγκρότηση ενός θετικού πλαισίου για τις κοινωνικές δυνάμεις και τις πολιτικές συλλογικότητες και έδρασε με βάση την παραπάνω σαφή πολιτική γραμμή και τις πολιτικές πρωτοβουλίες μας που βρίσκονται σαφώς απέναντι στις πολιτικές επιλογές του «μνημονίου» , του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και κυρίως απέναντι στη λογική της ισοπέδωσης της κοινωνίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση αφ` ενός φέραμε προς συζήτηση τις προτάσεις μας για την απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών για τους μακροχρόνια άνεργους δημότες, για τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη, για την εναντίωσή μας στην πληρωμή του χαρατσιού της ΔΕΗ, αφετέρου αναδείξαμε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η λειτουργία του εκκοκκιστηρίου της ΕΑΣ στο Μεγαλοχώρι  και η δημιουργία παράνομης λιμνοδεξαμενής στη Φαλώρεια. Ταυτόχρονα δώσαμε προωθημένο αγώνα ενάντια στην εκμετάλλευση και  καταπάτηση του δημόσιου χώρου και προωθήσαμε προτάσεις  και ψηφίσματα συμπαράταξης του Δήμου στον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική και στην ισοπέδωση του κοινωνικού ιστού.

Βασικό μας μέλημα επίσης ήταν να ασκήσουμε έλεγχο στη δημοτική αρχή όταν προωθούσε ή έστω ανέχονταν κάθε είδους αυθαιρεσία στη λειτουργία της πόλης.
ΙΙΙ. Πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει σαν δημοτική κίνηση στη συνέχεια να λειτουργήσουμε ακόμα περισσότερο αποτελεσματικά και συλλογικά καθώς τα σύνθετα και επιτακτικά προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας επιβάλλουν από όλους μας να μην αφεθεί κανείς δημότης μόνος του μέσα στην κρίση.

Με βάση αυτή τη σκέψη και το πλαίσιο που είχαμε πριν τις εκλογές συναποδεχθεί εισηγήθηκα στη συντονιστική επιτροπή στη τελευταία της συνεδρίαση και έγινε αποδεκτό, την εναλλαγή άλλων δύο προσώπων μετά από εμένα στη θέση του δημοτικού συμβούλου και του επικεφαλής της δημοτικής μας παράταξης, ώστε  μέσα από μία θητεία 15 μηνών για τον καθένα να είναι συμβατή τόσο η ανανέωση στα πρόσωπα που θα αναλάβουν το βάρος της εκπροσώπησής μας προς την κοινωνία , όσο  και η καλύτερη δυνατή παρουσία μας  στα όργανα του Δήμου.

Αυτό που έχει όμως για μένα πρωταρχική σημασία είναι η ακόμα περισσότερο ανάπτυξη της συλλογικής μας δράσης, όχι μόνο μέσα στα θεσμικά όργανα , αλλά κυρίως μέσα στην κοινωνία.

Να ξαναδούμε δηλαδή το «ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ» την αυτοδιοικητική μας συλλογικότητα ως ένα κεντρικό όχημα επίτευξης στόχων στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, στον τομέα της  κοινωνικής αντίστασης, στον τομέα της άσκησης πολιτικής για τα τοπικά ζητήματα .

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα εκεί που δουλέψαμε συλλογικά και αποτελεσματικά, εκεί που μπολιάσαμε με τις ιδέες μας και τη δράση μας την κοινωνία, εκεί καταφέραμε να έχουμε  και τα καλύτερα αποτελέσματα.

Πρέπει πάντα να προσπαθούμε αφ` ενός με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα μας συνδέουν με το όραμά μας για μια δημοκρατική, αξιόπιστη και αποτελεσματική αυτοδιοίκηση να συμβάλλουμε στην  ανάπτυξη των κινημάτων των πολιτών με βάση συγκεκριμένα προβλήματα, αφετέρου να έχουμε όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη και θετική παρουσία και συνεισφορά στα  θεσμικά όργανα .

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πόλη και ο αγώνας για την  ποιότητα της καθημερινής μας ζωής είναι ο χώρος όπου μπορούν και πρέπει να διαμορφωθούν ευρύτερες συγκλίσεις πολιτών προς προοδευτικές, αριστερές και ριζοσπαστικές λύσεις και επιλογές .


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου