Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στα Τρίκαλα


Την  20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για τη συντήρηση και επισκευή hardware υλικού (Η/Υ και συναφών).
2.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού.
3.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.800,00 € για την προμήθεια 2 σαρωτών (scanners).
4.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για τη συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων.
5.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 6.000,00 € με Φ.Π.Α. για την δαπάνη της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2011.          
6.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 11.0049,59€   μαζί με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικού εκτυπώσεων , βιβλιοδετήσεων , τοπογραφήσεων , σχεδιάσεων & φωτοτυπικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.
7.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 110.223,06€ με ΦΠΑ για την πληρωμή 3ου, 4ου , 5ου, και 6ου λογαριασμού του έργου «Αξιοποίηση παλαιών αποθηκών στο κέντρο του Δ/Δ Καφαλόβρυσου».
8.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.212,81€ με ΦΠΑ για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου «Πεζοδρομήσεις Μεγαλοχωρίου, Χρυσαυγής, Πατουλιάς, Λόγγου».                                                     
9.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 4.017,18€ - άνοιγμα οικονομικών προσφορών και ανάθεση στο μειοδότη του έργου «Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης».
10.    Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 40.560,96€ με ΦΠΑ για την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου «Ανακαίνιση αποθηκών Ε.Γ.Σ. για τη δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης».                                                                                                                              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


                                                                                                    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

                                                                                                                                                         
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                           

1. Κων/νος Πατέρας    Αντιπρόεδρος                                                                                                                                            1. Ζαρίφη Ευφροσύνη
2. Βότσιου – Μακρή Παρασκευή                                                                                                                                                     2. Μανώλης Κων/νος
3. Καραλής Στέφανος                                                                                                                                                                         3. Βράντζα Παναγιώτα
4. Κυργιάκος Αθανάσιος                                                                                                                                                                   4. Λασπάς Αχιλλέας
5. Μπίχτας Θεόδωρος
6. Ξάφος Αθανάσιος                                            
7. Ψύχος Κων/νος                                                       
8. Παζαϊτης Δημήτριος   
Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου