Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων σήμερα


Τα θέματα της συνεδρίασης που φέρνει σήμερα ο πρόεδρος Βαβύλης...1.Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων  από τις δημοτικές  παρατάξεις  της μειοψηφίας στη Εκτελεστική Επιτροπή  του Δήμου Τρικκαίων.

2.Λήψη απόφασης  για  ονομασία πλατείας της πόλης σε πλατεία Αγροτικής και Λαϊκής  εξέγερσης  της 2ας Φεβρουαρίου  1925.

3.Τροποποίηση της αριθμ. 140/2011 Α.Δ.Σ. «Ορισμός  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  του  νέου Ν.Π.Δ.Δ. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».

4.Τροποποίηση της αριθμ. 142/2011 Α.Δ.Σ. «Ορισμός  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης».

5.Έγκριση μετακινήσεως του Αντιδημάρχου κ Κολότσιου Απόστολου στην Αθήνα για συμμετοχή του  στη συνεδρίαση  του Κ.Α.Σ με θέμα την «Αποκατάσταση και Μουσειολογική  Ανάδειξη του Ιστορικού  Μηχανολογικού  Εξοπλισμού του Μύλου Ματσόπουλου».

6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τον έλεγχο των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.Καθορισμός ανώτατου  χρηματικού ορίου κλήσεων  για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Τρικκαίων.

8.Έγκριση αποδοχής όρων  για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».

9.Έγκριση τροποποίησης της  αριθμ. 561/2011 ΑΔΣ περί « Έγκρισης εκμίσθωσης λημμάτων του δημοτικού διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς για το έτος 2012».

10. Έγκριση δαπάνης  και δέσμευση ποσού  50.000,00 ευρώ για εισφορά στο Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη.

11.Έγκριση δαπάνης  και δέσμευση ποσού  2.000.000,00 ευρώ για  επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».

12.Έγκριση των Κ.Α. (για προνοιακά επιδόματα) οι οποίοι είναι δεκτικοί χρηματικών ενταλμάτων  προπληρωμής  στον προϋπολογισμό  του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2012.

13.Έγκριση των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί χρηματικών ενταλμάτων  προπληρωμής  στον προϋπολογισμό  του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2012.

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- Ν.Π.Δ.Δ.-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14.Συμπλήρωση της αριθμ.648 /2011 Α.Δ.Σ «Έγκριση του ισολογισμού Απογραφής Έναρξης της Εκκαθάρισης μετά των διενεργούμενων πράξεων εκκαθάρισης της Δ.Ε.ΚΟ.ΜΕ.Τ. της 6-5-2011».

15.Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης  Τρικάλων «ΔΕΚΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

16.Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων.

17.Δωρεάν προσωρινή παραχώρηση χώρου στέγασης στον Σύλλογο  Σκακιστικής  Κίνησης (ΣΚΑ..ΚΙ.) Τρικάλων.18.Έγκριση αποδοχής ποσού  για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών  των  σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

19.Λήψη απόφασης  επί της  αριθμ. 196/2011  απόφασης  της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: «Κανονιστική διάταξη  για την υπαίθρια διαφήμιση(εμπορική & πρόσκαιρη)»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20.Έγκριση θέσης αμμοληψίας στην περιοχή «Παπακρίβος» του ποταμού Παλαιοποτάμου  της Τοπικής Κοινότητας  Πρίνους  του Δήμου Τρικκαίων.

21.Εξέταση ένστασης της αναδόχου κ/ξίας του έργου:» Αξιοποίηση παλαιών αποθηκών στο κέντρο του ΔΔ Κεφαλόβρυσου» κατά της απόφασης  της  υπηρεσίας για την απόρριψη δήλωσης περί διακοπής εργασιών.

22.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Κατασκευή της περίφραξης  στο ΤΔ Δενδροχωρίου».

23.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:» Κατασκευή οστεοφυλακίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγάλων Καλυβίων». του πρώην Δήμου Μεγ. Καλυβίων.

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:» Οδοποιϊα του Δήμου Τρικκαίων».

25.Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Αποχέτευση απέναντι από το εκκοκκιστήριο» στο Μεγαλοχώρι

26.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις Μεγαλοχωρίου, Χρυσαυγής, Πατουλιάς, Λόγγου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΥΛΗΣΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου