Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Συγκεκριμένο πλαίσιο για τα περίπτερα στα Τρίκαλα


Η πρόταση για τη λειτουργία τους και το χώρο που θα καταλαμβάνουν στα πεζοδρόμια και τις πλατείες  Συγκεκριμένο πλαίσιο για το χώρο που θα καταλαμβάνουν τα περίπτερα, εισάγει η κανονιστική πράξη που θα φέρει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο η δημοτική αρχή.

Σύμφωνα μ’ αυτή, ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων, θα είναι εφαπτόμενος της έκτασης που καταλαμβάνει το σώμα του περιπτέρου:

•Δεν θα υπερβαίνει τα 3,00τμ όταν βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από
7,00μ.
•Δεν θα υπερβαίνει τα 2,00τμ στις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών ανεξαρτήτως του πλάτους του πεζοδρομίου, θα τους διατίθεται χώρος 2,00τμ.

Στον παραχωρούμενο χώρο, επιτρέπεται η τοποθέτηση έως δύο στάντ πώλησης εντύπων, ενός ψυγείου παγωτών και ενός απλού ή διπλού ψυγείου αναψυκτικών, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η μια πλευρά τους να είναι σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου.

Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αστυνομίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία να προεξέχει το μέγιστο κατά 1,50μ σε οριζόντια προβολή από αυτό και σε απόσταση μικρότερη των 0,5μ από το ρείθρο του πεζοδρομίου.


Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου. (μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70μ Χ 1,50μ).

Αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων και άλλων λειτουργικών στοιχείων υποβάλλονται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση, στο αρμόδιο Γραφείο Περιπτέρων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, τα οποία είναι:

Α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου με την ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει & άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση.

Β. Φωτοτυπία εγγράφου Φορολογικής Αρχής με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Γ. Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη φόρους πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Δ. Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου πίσω από το περίπτερο αν υπάρχει, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου.


 Έρευνα του Λάζαρου ΜάμαληΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου