Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Ξηλώνονται οι πέργκολες στην Ασκληπιού; Το θέμα σε διαβούλευση


- Η πρόταση της ομάδας εργασίας για τους πεζοδρόμους και τα πεζοδρόμια της πόλης μας
- Μεταξύ των παραχωρούμενων χώρων για τα τραπεζοκαθίσματα, θα υπάρχουν διάδρομοι για την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών. Δηλαδή, αν καταλαβαίνουμε καλά, θα ξηλωθούν οι πέργκολες;!!!
   Νέο καθεστώς για τα πεζοδρόμια και τους πεζοδρόμους προβλέπει η πρόταση της ομάδας εργασίας του Δήμου Τρικκαίων που εστάλη προς συζήτηση στην επιτροπή διαβούλευση για να καταλήξει αμέσως μετά στο δημοτικό συμβούλιο γράφει ο Λάζαρος Μάμαλης χθες στην "Έρευνα"Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση, σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις δύο πλευρές του δρόμου και το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 6 μ. θα παραχωρείται χώρος προς χρήση ίσος με το 1/3 του πλάτους του δρόμου για κάθε πλευρά αυτού, ενώ σε πεζόδρομους που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 6μ. θα παραχωρείται χώρος προς χρήση πλάτους 2 μ. σε κάθε πλευρά του δρόμου και εφαπτόμενος του καταστήματος.

Σε πεζόδρομους που υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη μία πλευρά του δρόμου και το πλάτος τους δεν υπερβαίνει τα 6 μ. θα παραχωρείται χώρος προς χρήση ίσος με το 1/3 του πλάτους του δρόμου στην μία πλευρά αυτού(όχι μεγαλύτερος των 2 μ.), ενώ σε πεζόδρομους που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 6μ. θα παραχωρείται χώρος προς χρήση πλάτους 2 μ. στην μία πλευρά του δρόμου και εφαπτόμενος του καταστήματος.

Πεζόδρομος Ασκληπιού

Τίθενται σε διαβούλευση οι παρακάτω προτάσεις:
α) Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται κατά μήκος του κεντρικού άξονα του δρόμου και σε πλάτος 2μ. (ή 3μ.)από τον άξονα εκατέρωθεν αυτού .Τα τραπεζοκαθίσματα θα αναπτύσσονται σε βάθρο μικρού ύψους (έως 10 εκ.)που θα σχεδιαστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ο χώρος προς χρήση που θα παραχωρείται δεν θα υπερβαίνει την πρόσοψη της επιχείρησης και μεταξύ των παραχωρούμενων χώρων θα υπάρχουν διάδρομοι για την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.

Οι υφιστάμενες κατασκευές θα αποξηλωθούν με ευθύνη των ιδιοκτητών και ο χώρος έμπροσθεν των καταστημάτων πλάτους 7 μ.(ή 6 μ.)σε κάθε πλευρά του δρόμου θα αποδοθεί στους πεζούς.

β) Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται κατά μήκος δύο παράλληλων λωρίδων πλάτους 2,5μ η καθεμία, σε βάθρο μικρού ύψους (έως 10 εκ.)που θα σχεδιαστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι δύο λωρίδες θα απέχουν από την οικοδομική γραμμή 5μ η καθεμία και η μεταξύ τους απόσταση θα είναι επίσης 5μ. Το μήκος για κάθε κατάστημα θα είναι όσο η πρόσοψη του και μεταξύ των παραχωρούμενων χώρων θα υπάρχουν διάδρομοι για την απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.

γ) Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μπροστά από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε πλάτος 2 μ επί του πεζοδρόμου, χωρίς βάθρο και χωρίς να υπερβαίνει το μήκος της πρόσοψης του καταστήματος.

Πεζόδρομος Κονδύλη

Δεν παραχωρείται σε καμία περίπτωση χώρος επί του πεζοδρόμου που είναι χαρακτηρισμένος σαν ποδηλατοδρόμος.
Στο δυτικό τμήμα της οδού Κονδύλη θα παραχωρείται χώρος προς χρήση πλάτους 2μ.που δε θα υπερβαίνει την πρόσοψη του καταστήματος.
Στο ανατολικό τμήμα της οδού Κονδύλη θα ισχύει για τα πεζοδρόμια ότι περιγράφεται στην παράγραφο Γ αυτού του άρθρου.Πεζόδρομοι στην παλιά πόλη - Μανάβικα

Στο κέντρο κάθε δρόμου θα αφήνεται ελεύθερος χώρος προσπέλασης των πεζών πλάτους 2μ. και το υπόλοιπο πλάτος του δρόμου θα διαμοιράζεται εξίσου στα καταστήματα που υπάρχουν στις δύο πλευρές του δρόμου, χωρίς ο χώρος προς χρήση να υπερβαίνει την πρόσοψη του καταστήματος.

Πεζοδρόμια

Στα πεζοδρόμια των οδών παραχωρείται χώρος προς χρήση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πλάτους ίσου με το 20% του πλάτους του δρόμου με την προϋπόθεση να τηρούνται οι παράγραφοι 1 & 2 του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού.
Αν με την εφαρμογή των παραπάνω παραγράφων απομένει χώρος προς χρήση μικρότερος των 0,5μ. τότε αυτός δεν παραχωρείται.
Η μορφή και η κατασκευή των τραπεζοκαθισμάτων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτού του άρθρου για λόγους ομοιομορφίας θα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο κ. Λάππας δήλωσε ότι αφού τεθεί προς διαβούλευση η συγκεκριμένη πρόταση στην επιτροπή, την ερχόμενη εβδομάδα, θα ενταχθεί σε επόμενη συνεδρίαση του δ.σ. για να πάρει το ένδυμα της κανονιστικής πράξης.
 

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου