Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων


- Τα θέματα της συνεδρίασης
- Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ και ημέρα γενικής απεργίας ακόμη και της ΠΟΕ-ΟΤΑ, το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων, με 44 θέματα στην ημερήσια διάταξη.


Τα θέματα της συνεδρίασης είναι

1.Ορισμός  εκπροσώπου  για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε

2.Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος  για  τη μη καταβολή της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ    ασφαλιστικής  εισφοράς, μετά από αίτημα της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

3.Έγκριση υποδοχής σπουδαστών  Τ.Ε.Ι  για πρακτική  άσκηση στο Δήμο Τρικκαίων.

4.Συζήτηση  και λήψη απόφασης  για    την πεζοδρόμηση  της οδού Ιπποκράτους.

5.Συζήτηση  και λήψη απόφασης  για επίλυση  προβλημάτων  ηχορύπανσης από τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6.Συζήτηση   επί  εγγράφου  του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΤΡΙΚΑΛΑ-Πόλη Αναφοράς» Μιχάλη Ταμήλου, για την εγκατάσταση των υπηρεσιών  του Δήμου σε διάφορα δημοτικά κτίρια

7.Εξέταση αιτήσεως του Συνδέσμου  Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Τρικάλων για την παραχώρηση  δημοτικού χώρου για την ανέγερση Ηρώου Πεσόντων  Αστυνομικών

8. Εξέταση αιτήσεως για ανέγερση μνημείου στη θέση « Νταμάρια» στο λόφο του Προφήτη Ηλία

9.Τροποποίηση της αριθμ. 191/2011 ΑΔΣ  περί «Έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην έκθεση  «Agroquality  Festival»

10.Ορισμός αιρετού  εκπροσώπου και αναπληρωματικού των εργαζομένων του Οργανισμού «Ασκληπιός » στο Διοικητικό Συμβούλιο  για την διετία 2011-2012.

11.Συζήτηση και λήψη απόφασης  σχετικά με την «Ολοκληρωμένη Πρόταση  για την κίνηση με ποδήλατο στην πόλη και  για την κατασκευή  ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων»

12.Έγκριση απόδοσης ποσού 2.800  ευρώ για οφειλές  παρελθούσης χρήσης οικ. έτους 2010.

13.Έγκριση ψήφισης  πίστωσης και δέσμευσης ποσού 4.720,50   ευρώ για την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Τρικκαίων για πληρωμή  σχολικών τροχονόμων για το διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2011

14.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

15.Εξέταση  αιτήσεως της Ασπασίας Υφαντή του Στυλιανού για παράταση ωραρίου έως 1:30 π.μ. οίκου ανοχής  τέρμα Καρδίτσης

16.Διόρθωση χρηματικών καταλόγων  επιβολής  εισφοράς λόγω ένταξης  διαφόρων περιοχών  στο σχέδιο πόλης

17.Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως  βεβαιωθέντα

18.Επιστροφή παραβόλου  185 ευρώ  στον Αθανάσιο Κουτούζα και 120 ευρώ  στον  Χρήστο Καρακατσάνη  ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα .

19.Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 126/2011 ΑΔΣ περί «Ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης  Θεάτρων και Κινηματογράφων για τα έτη 2011-2014

20.Έγκριση  ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού   110.297,46 ευρώ   για την πληρωμή των οφειλομένων  μέχρι 31/12/2010.

21.Έγκριση επιστροφής χρημάτων  ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα  που καταβλήθηκαν  μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ  για  ΤΑΠ, Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο

22.Έγκριση ψήφισης πίστωσης  και δέσμευσης ποσού 1.071 ευρώ για την πληρωμή οφειλομένων μέχρι 31/12/2008

23.Λήψη απόφασης για ρύθμιση  οφειλών βάσει του άρθρου 54 του Ν. 3979/2011

24. Συζήτηση  επί αιτήσεως  της εταιρείας  KPM ENERGY Ο.Ε.  για την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκού Πάρκου  στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής.

25.Έγκριση προσωρινής παραχώρησης δυο αιθουσών διδασκαλίας  του 17ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για την υλοποίηση  του προγράμματος «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά » που υλοποιεί  το Υπουργείο Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  σε συνεργασία  με το Πανεπιστήμιο Αθηνών

26.Έγκριση  παραχώρησης σχολικής αίθουσας  του Δημοτικού Σχολείου  Πρίνου  στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πρίνου για εκμάθηση παραδοσιακών χορών

27.Έγκριση  διάθεσης και  ψήφισης πίστωσης  για την  πραγματοποίηση  πανηγυρικής εκδήλωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Κυριακής στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής.

28.Έγκριση  διάθεσης και  ψήφισης πίστωσης  για την  πραγματοποίηση  πολιτιστικής  εκδήλωσης από τον  Πολιτιστικό Σύλλογο Γλίνου «Η Καραγκούνα» στην Τοπική Κοινότητα Γλίνου.

  29.Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτήσεων του δήμου Τρικκαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα     «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» - Πρόσκληση 1.12.

30.Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού (ενός αυτοκινήτου τύπου jeep) ιδιοκτησίας  Δήμου Τρικκαίων στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α «e-TRIKALA»

31.Έγκριση δωρεάν παραχώρησης μηχανολογικού εξοπλισμού (ενός πολυμηχανήματος και ενός μικρού φορτηγού ) ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων

32.Έγκριση σύναψης προγραμματικής  σύμβασης για την λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος  διαχείρισης απορριμμάτων   διαχειριστικής  ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας.

33.Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 68/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης – Αναθεώρησης Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Δήμου Τρικκαίων».

34.Ενημέρωση επί ιδιοκτησιακού καθεστώτος οικοπέδου 1015Α  (Χώρος Αστυνομίας).

35.Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

36.Έγκριση  υποβολής πρότασης  με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στην πρόσκληση 1.9 του Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ » του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής.

37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής  παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ Δ.Δ. ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ, ΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» του πρώην Δήμου Κόζιακα.

38.Παραλαβή  της  μελέτης οδοποιίας του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ».

39. Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ».

40.Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ)».

41.Παραλαβή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ».

42.Τροποποίηση ως προς την χρηματοδότηση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ι ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

43.Έγκριση πρόσληψης και  καθορισμού  αριθμού και ειδικοτήτων  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για την κάλυψη  εποχιακών αναγκών  του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»

44.Έγκριση σύναψης προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ».  και  e-trikala Α.Ε. για τη διαχείριση και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού  ΠρογράμματοςΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου