Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων στην 20η συνεδρίαση


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΙΣ  14-10-2011 ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣKEYH  &   ΩΡΑ  20.00 μ.μ

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
                                                                  

1. Ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος για σύσταση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας στο νομό Τρικάλων.
2. Ενέκρινε την αποδοχή  όρων  για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου ποσού 11.186.716,59 € από το Ταμείο    Παρακαταθηκών & Δανείων.
3. Ενέκρινε την κατανομή ποσού για την κάλυψη  των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                   
ΓΕΝΙΚΑ

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ » για την αξιοποίηση της Πλατείας (Θεοδοσοπούλου-Σαρανταπόρου-Κολοκοτρώνη-Φιλελλήνων) έναντι ΔΕΠΑ.

2. Ανέβαλε  τη συζήτηση του θέματος: « Εγκριση Κανονισμού  Χρήσης  Παραχωρούμενων  Κοινόχρηστων  Χώρων   Δήμου Τρικκαίων».

3.Ενημέρωση και λήψη απόφασης επί θεμάτων ιδιοκτησίας Χατζόπουλου.

4.Ενέκρινε τη  χορήγηση θέσης στάθμευσης  για Α.μ.Ε.Α.

5.Ενέκρινε την μεταβίβαση μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας  από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων  στο Δήμο Τρικκαίων  και κλείσιμο λογαριασμού της ΤΕΔΚ

6. Ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών της ΠΑΔΥΘ Α.Ε από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων  στο Δήμο Τρικκαίων.

7. Ενέκρινε την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΝΕΝΤ Α.Ε. από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων  στο Δήμο Τρικκαίων.

8. Ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών του  ΚΕΚ Α.Ε. από την ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων  στο Δήμο Τρικκαίων.

9. Ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση  υλικών και εξοπλισμού  της ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων  στο Δήμο Τρικκαίων.

10. Ενέκρινε τη μετακίνηση  του  Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου  Ζήση  στη Λάρισα  στις 27-09-2011 και   στην Αθήνα  στις 03-10-2011   για υπηρεσιακούς λόγους.

11. Ενέκρινε τη μετακίνηση  του Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου  Ζήση   στην Αλβανία  στις  24-09-2011 για απόδοση φόρου τιμής  στους τρικαλινούς ήρωες  του Υψώματος 731.

12. Ενέκρινε τη μετακίνηση  του Αντιδημάρχου κ. Στουρνάρα  στη Λάρισα  στις 20-09-2011 για παρακολούθηση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΠΕΔ Θεσσαλίας .

ΘΕΜΑΤΑ   ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

13. Ενέκρινε την αριθμ.7/2011 Απόφαση  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγάλων Καλυβίων,  περί  «Κατάρτισης του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας  Μεγάλων Καλυβίων».

14. Ενέκρινε την αριθμ. 27/2011 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Τρικκαίων, περί  «Έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας  Τρικκαίων».

15. Ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος «Λήψη απόφασης επί της  αριθμ. 32/2011 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Τρικκαίων, περί  «Δωρεάν παραχώρησης   τμήματος του Μουσείου Κατσικογιάννη  για χρήση από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16. Ενέκρινε την  ψήφιση πίστωσης  και δέσμευση ποσού  για την επιχορήγηση της πρωτοβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής  του Δήμου Τρικκαίων που αφορά την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων  για το χρονικό διάστημα  από Απρίλιο  έως Ιούνιο 2011.

17. Ενέκρινε τη διαγραφή ποσού  880,41 ευρώ χρ. 1997-1998  από τέλος χρ. υπεδάφους  για την εγκατάσταση αντλιών βενζίνης και πετρελαίου  του  οφειλέτη Σίμου Αθανασίου.

18. Ενέκρινε την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011 .

19. Eνέκρινε την αποδοχή   δωρεάς  ποσού 10.000,00 ευρώ  από τον ιατρό Ιωάννη Παντελιδάκη .

20. Ενέκρινε  την αποδοχή ποσού από ΤΕΔΚ για συμψηφισμό οφειλών  του Δήμου προς την ΠΑΔΥΘ.

21. Ενέκρινε τη διόρθωση – διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου   Τρικκαίων, λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης της περιοχής Συν. Γεφ. Πάσχου ΙΙ.

22. Ενέκρινε το Συμψηφισμό συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Αγγελάκη Φανής, στην περιοχή Αγίας Μονής Ι  με οφειλή του Δήμου προς την ιδιοκτησία.
                         
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23.Ενέκρινε την αριθμ. 150/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρούμενη  έκταση από  την  ιδιοκτησία   με Κ.Α. 0504008  στο Γ1082  στην περιοχή «Κλωτσοτήρα-Τρικκαίογλου»

24.Ενέκρινε την αριθμ.  160/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί  «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Πολυγένη Ελευθέριου και Πολυγένη Παναγιώτας συζ. Ελευθ. στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙ».

25.Ενέκρινε την αριθμ.  161/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  περί  «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Νικολακόπουλου Παναγιώτη και Νικολακοπούλου Χρυσάνθης συζ. Παναγιώτη στην περιοχή Αγία Μονή ΙΙ

26.Ενέκρινε  την αριθμ.  162/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκυρωτέα δημοτική έκταση σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Αποστόλου Κούλιου στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου ΙΙ».

27.Ενέκρινε  την  αριθμ.  380/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   περί «Επιβολής  τέλους  χρήσης κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
28. Ενέκρινε την  απόφαση ένταξης  της πράξης « Προμήθεια  Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για ΑΜΕΑ  του Δήμου Τρικκαίων στο Ε.Π. «Θεσσαλία –Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», και τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού.

29. Ενέκρινε τα πρακτικά τμηματικών παραλαβών  και οριστικής παραλαβής του έργου «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Τρικκαίων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30. Ενέκρινε την  παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Διαμόρφωση Κ/Χ νέων και υφισταμένων Πολεοδομικών Ενοτήτων (Πλατεία  Βουβής)».

31 Ενέκρινε  την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

32. Ενέκρινε τη μελέτη «Ανάδειξη τοιχοποιίας χαμάμ στο χώρο των παλαιών φυλακών Τρικάλων».

 33. Ενέκρινε  την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2010 – 2011».

 34. Ενέκρινε τη μελέτη του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη της περί των τειχών του Κάστρου της πόλης  περιοχής».

35.  Ανακάλεσε την  αριθμ. 221/2011 ΑΔΣ και ενέκρινε  εκ νέου τη μελέτη του έργου «Εκπόνηση Γεωτεχνικής Έρευνας –αξιολόγησης επί της παλαιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού (οδός Πατουλιάς) για την ολοκλήρωση του έργου  ¨Εσωτερικός δακτύλιος Τρικάλων – Β΄ τμήμα από  Χ.Θ. 1+627,18 μέχρι Χ.Θ. 3+286,16 ».

36. Ενέκρινε τη μελέτη και κατάθεση φακέλου- πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση  Παιδικού Σταθμού Ριζώματος Δήμου Τρικκαίων» στο μέτρο 3.21 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη  2007-2013».


 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου