Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Μιχάλης Ταμήλος : Περιστασιακή η εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου


- Οφείλεται κυρίως στην μη απόδοση των νόμιμων πόρων με επίπτωση του Μνημονίου από το κράτος κατά το 2010.
- Ο πρώην δήμαρχος Τρικκαίων  παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της 8ετούς του θητείας στον Δήμο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ταμήλος η αναπόσβεστη αξία της περιουσίας του Δήμου αυξήθηκε κατακόρυφα σε 4 χρόνια και από 101.970.000 ευρώ το 2006, ανέβηκε κατά 75,7% στα 179.180.000 ευρώ. Επί πλέον με την διενεργηθείσα απογραφή απογράφηκαν περιουσιακά στοιχεία 271.797.483  ευρώ. Επομένως σήμερα η περιουσία του Δήμου ανέρχεται σε σύνολο σε 450.977.000 ευρώ.

Οι οφειλές προς το Δήμο, αυξήθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω ένταξη νέων περιοχών στο Σχέδιο Πόλεως και στις εισφορές των ιδιοκτησιών μετά την ολοκλήρωση των Πράξεων Εφαρμογής. Το 2006 ήταν 8.409.000  ευρώ και το 2010  ήταν αυξημένο κατά 62%  στα 13.636.000 ευρώ.

Το ενεργητικό δεν περιλαμβάνει καθυστερημένες οφειλές του Κράτους για έργα που καταβάλλονται την επόμενη χρονιά. Με την επίσπευση της είσπραξης των οφειλομένων αποπληρώνονται οι βραχυπρόθεσμες οφειλές του Δήμου προς τρίτους. Παράλληλα, αυξήθηκαν κατά 95% τα ίδια κεφάλαια σε 4χρόνια. Το 2006 ήταν   84.487.000 ευρώ και το 2010 έφθασαν τα 165.043.000 ευρώ.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου τα στοιχεία έχουν ως εξής:

Δάνεια Τραπεζών και Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το 2006 ήταν   14.140.000  ευρώ και αυξήθηκαν κατά 37% το 2010 σε 19.431.000 ευρώ.

Η ετήσια εξυπηρέτηση των δανείων επιβαρύνει κατά 8% τα τακτικά έσοδα του Δήμου, ποσοστό ιδιαίτερα μικρό. Πολλά από τα δάνεια ελήφθησαν για αγορά ακινήτων, απαλλοτριώσεις και για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών όπως είναι το Ε-ΤΡΙΚΑΛΑ, τα Δημοτικά Σφαγεία, η ΔΕΚΑ, η ΔΕΚΟΜΕΤ κ.λ.π.». Όσο για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την έλλειψη χρηματοδότησης από το Κράτος λόγω του Μνημονίου, είναι ως εξής.

Μέσα στο 2010 περικόπηκαν επιχορηγήσεις  4.235.748 ευρώ, δεν πληρώθηκαν τα έργα του προγράμματος «Θησέας» ύψους 771.716 ευρώ, υπάρχουν οφειλές από την μερική απασχόληση 252.000  ευρώ και το σύνολο είναι 5.260.000 ευρώ.

Επίσης οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι διογκωμένες και από την απαίτηση της ΔΕΚΑ για ποσόν 2.290.643 ευρώ, που δεν έπρεπε να βαρύνει τη χρήση του 2010 με κανένα τρόπο.  Δηλαδή η εκτίναξη των βραχυπρόθεσμων οφειλών είναι ενδεικτικό αφ’ ενός της κρίσης των επιχορηγήσεων αλλά και της διόγκωσης των απαιτήσεων. Παρόλα ταύτα παραμένει θετικό το ισοζύγιο των απαιτήσεων προς τις οφειλές όλα τα χρόνια. Το 2006 όφειλαν στον Δήμο 8.409.000 ευρώ και ο Δήμος 4.598.000 ευρώ, άρα πλεόνασμα 3.811.000 ευρώ. Το 2008 όφειλαν στον Δήμο 11.463.000 και ο Δήμος είχε οφειλή  6.650.000 ευρώ, με το πλεόνασμα να είναι 4.813.000 ευρώ. Το 2009  μας όφειλαν 13.956.000 ευρώ και οφείλαμε  8.433.000 ευρώ και το πλεόνασμα ανέβηκε στα 5.523.000 ευρώ. Το 2010 μας όφειλαν 13.636.000 ευρώ και οφείλαμε 12.639.000 ευρώ με το πλεόνασμα να είναι 997.000 ευρώ.

Στα έσοδα του Δήμου η προσπάθεια οφείλει να είναι αμείωτη παρά την εξάρτηση από το κράτος. Έγιναν πολλές προσπάθειες για την οργάνωση της Δ/νσης Οικονομικών. Η αναλογία τακτικών επιχορηγήσεων προς το σύνολο των εσόδων είναι ενδεικτική.

Το 2007 ήταν 22.837.612 ευρώ, το 2008, ήταν 29.713.505 ευρώ, το 2009 ήταν 30.669.539 ευρώ και το 2010 στα 30.189.390 ευρώ.

Προκειμένου να έχουμε μια αντικειμενική θεώρηση του χρέους του Δήμου, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα έσοδα του Δήμου που περιλαμβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό ποσού 13.636.000 ευρώ τα οποία αναμένονται να εισπραχθούν τα επόμενα έτη. Δηλαδή εφόσον τα συνολικά χρέη ανέρχονται σύμφωνα με τον Ισολογισμό σε  32.070.000 ευρώ αφαιρώντας το ενεργητικό των 13.636.000 ευρώ, το υπόλοιπο είναι  18.434.000 ευρώ που είναι και το ουσιαστικό χρέος του Δήμου σήμερα. Είναι προφανές ότι εάν συγκρίνουμε τα στοιχεία του 2010 με τα προγενέστερα αποδεικνύεται ότι υπάρχει αισθητή βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου ανεξάρτητα από την περιστασιακή εικόνα που οφείλεται κυρίως στην μη απόδοση των νόμιμων πόρων με επίπτωση του Μνημονίου από το κράτος κατά το 2010.
Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου