Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Τα προβλήματα εκατοντάδων κτηνοτρόφων φέρνει στη Βουλή ο Ν. Λέγκας


Το πρόβλημα της χρηματοδότησης κτηνοτρόφων του Νομού Τρικάλων οι οποίοι αδυνατούν να εισπράξουν κονδύλια που δικαιούνται για επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει, έφερε στη Βουλή ο Ν. Λέγκας.

Με γραπτή ερώτηση προς τις Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρίες Μπατζελή και Μπιρμπίλη αντιστοίχως, ο βουλευτής Τρικάλων ζητά να δοθεί σαφής απάντηση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, για την επίλυση του τεράστιου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στους κτηνοτρόφους, οι μονάδες των οποίων βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000.

Όπως τονίζει στην ερώτησή του ο Ν. Λέγκας, μεγάλο μέρος του Νομού Τρικάλων, που ξεπερνά το μισό της έκτασής του, αποτελείται από περιοχές του εν λόγω δικτύου, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτού του χαρακτήρα εκτάσεις, να μην μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες κάνοντας χρήση σχετικών διατάξεων, αρνούνται να εγκρίνουν τη δυνατότητα εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων και συναφών εγκαταστάσεων.
Αποκλείουν έτσι και τη χρηματοδότηση τους με αποτέλεσμα εκατοντάδες κτηνοτρόφοι του Νομού να μην μπορούν να εισπράξουν τα ποσά που δικαιούνται. Όταν μάλιστα οι περισσότεροι απ’ αυτούς, σ αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, έχουν προχωρήσει σε αναβάθμιση των μονάδων τους, με κεφάλαια που στη μεγάλη τους πλειονότητα προέρχονται από δανεισμό.

Ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, επικαλείται και την εκτίμηση των κτηνοτρόφων οι οποίοι εκτιμούν ότι μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικά το εν λόγω πρόβλημα, θα πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος διαταγής προς τις αρμόδιες Δασικές Αρχές, με την οποία, να δίδεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και στη συνέχεια σχετικής αδειοδότησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ Α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Β) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: «Αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών μονάδων στις περιοχές Natura 2000 του Νομού Τρικάλων»


Μεγάλο μέρος του Νομού Τρικάλων, που ξεπερνά το μισό της έκτασής του, αποτελείται από περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτού του χαρακτήρα εκτάσεις, να μην μπορούν να λάβουν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επικαλούνται τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 46 στο Ν. 998/79 όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του Ν. 998/79 από την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03, και αποκλείουν τη δυνατότητα εγκατάστασης ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων και συναφών εγκαταστάσεων.

Οι κτηνοτρόφοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων, σ αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία, έχουν προχωρήσει σε αναβάθμιση των μονάδων τους, με κεφάλαια που στη μεγάλη τους πλειονότητα προέρχονται από δανεισμό, εκτιμούν ότι μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικά το εν λόγω πρόβλημα, θα πρέπει να εκδοθεί εγκύκλιος διαταγής προς τις αρμόδιες Δασικές Αρχές, με την οποία, να δίδεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και στη συνέχεια σχετικής αδειοδότησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Πως και βάσει ποίου χρονοδιαγράμματος, θα επιλυθεί οριστικά το συγκεκριμένο πρόβλημα;


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου