Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι νέες δημοτικές αρχές


"Η διαφορά κρίνεται στη λεπτομέρεια", αναφέρει ένα σοφό γνωμικό, το οποίο ταιριάζει βέβαια γάντι και στην περίπτωση των νέων δημάρχων που εξελέγησαν στις εκλογές, καθώς μια ανάσα πριν λάβουν στα χέρια τους τα ηνία των Καλλικρατικών Δήμων οφείλουν να μεριμνήσουν για μια σειρά λεπτομερειών, ώστε να γίνει με όσο το δυνατόν ομαλότερο τρόπο η μετάβαση από την Καποδίστρια, στην Καλλικράτη εποχή.
Πάντως και στο αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών οι υπεύθυνοι έχουν φροντίσει να εκδώσουν μια σειρά εγκυκλίων βάσει των οποίων καθορίζονται οι όποιες λεπτομέρειες αναφορικά με τη λειτουργία των νέων Δήμων, ώστε να αποφευχθούν τα όποια προβλήματα.

Τίποτε χωρίς νέο ΑΦΜ

Βάσει της εγκυκλίου που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών οι δήμαρχοι θα πρέπει μεριμνήσουν άμεσα, από την ερχόμενη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου για την απόκτηση νέου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Για να αποδοθεί εγκαίρως θα πρέπει αρμόδιος υπάλληλος του δήμου, της Νομαρχίας και της σημερινής κρατικής περιφέρειας, που από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθίστανται έδρα του νέου δήμου ή της περιφέρειας, θα πρέπει να απευθυνθεί από Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου στην οικεία Δ.Ο.Υ. και να καταθέσει την αντίστοιχη αίτηση για την απόδοση καινούριου ΑΦΜ. Υπογραμμίζεται δε, ότι το νέο ΑΦΜ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2010. Στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία του προσωπικού των Νομαρχιών που μετατάσσεται στις περιφέρειες ή στους δήμους, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του 2011 από το κρατικό προϋπολογισμό και σε βάρος των οικείων ΚΑΕ, με την ίδια διαδικασία.

Άμεσες ενέργειες

Μια ακόμη εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζει τις ενέργειες που οφείλουν να κάνουν οι απερχόμενες δημοτικές αρχές, σε συνεργασίας με τις καινούριες ώστε να μην παρατηρηθούν κενά από τη μετάβαση στις δυο περιόδους. Ειδικότερα οφείλουν να αναρτήσουν πινακίδες με το όνομα του νέου Δήμου, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του νέου δήμου, στα κεντρικά καταστήματα των συνενούμενων Δήμων με πρόσθετη αναφορά στο όνομα της Δημοτικής Ενότητας (πχ Δήμος Τρικκαίων, Δημοτική Ενότητα Φαλώρειας) και όπου είναι εφικτό στα καταστήματα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου.
Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής χώρος για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να καλυφθούν οι νέες και αυξημένες, λόγω του μεγάλου αριθμού των δημοτικών συμβούλων, ανάγκες. Ωστόσο εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό τότε θα πρέπει άμεσα να αναζητηθεί ο κατάλληλος χώρος, ενώ μέχρι τότε οι συνεδριάσεις είναι δυνατό να γίνονται στους χώρους όπου γίνονταν μέχρι σήμερα.

Προμήθεια σφραγίδων

Μια ακόμη ενέργεια των νεοεκλεγέντων δημάρχων είναι και η προμήθεια σφραγίδων του νέου Δήμου. Αυτό καθώς όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 οι σφραγίδες των νέων δήμων διαφέρουν από τις υπάρχουσες, οπότε θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να προμηθευτούν νέες σφραγίδες, ακόμα και σε αυτούς που δεν επέρχεται καμία μεταβολή με τον «Καλλικράτη». Ακόμη προβλέπεται και η προμήθεια νέων εντύπων (τριπλοτύπων και πιστοποιητικών) με το όνομα του νέου Δήμου. Οι νυν δήμαρχοι και πρόεδροι Κοινοτήτων θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με τους νεοεκλεγέντες δημάρχους ώστε να ρυθμιστεί κάθε ζήτημα σχετικά με την ομαλή εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.
Τέλος οι καινούριοι του Καλλικράτη θα πρέπει άμεσα να συντάξουν καταλόγους με ονόματα και στοιχεία των αιρετών, όπως επίσης τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνίας με το νέο Δήμο (Διεύθυνση και Ταχυδρομικό Κώδικα), καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή η δυνατότητα της επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπουργικές υπηρεσίες.


Εφ. "Πρωινός Λόγος"Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου