Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Η απάντηση Γκούπα σε Σαλαγιάννη

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Φώτης Γκούπας έστειλε την παρακάτω επιστολή στον κ. Σαλαγιάννη, σε απάντηση προηγούμενης δικής του επιστολής:«Κύριε Σαλαγιάννη,

Όπως είναι βέβαιο, γνωρίζετε πως η ιεράρχηση των έργων και των δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνεται βάσει των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, του ανώτατου δημοκρατικού οργάνου λήψης αποφάσεων της Περιφέρειας. Σας διαβεβαιώνω πως τα τελευταία 5,5 χρόνια, όλες οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν ομόφωνες, πράγμα που σημαίνει πως όλα τα μέλη, όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και αυτοδιοίκησης συμφώνησαν στον προγραμματισμό των έργων, που χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονται στην Περιφέρεια.

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκαν οι μελέτες για τις παρακάμψεις του Αρτεσιανού και του Ριζοβουνίου. Οι μελέτες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα μπορούν να εκτελεστούν.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον, στις σχετικές προσκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, που σύντομα θα ενεργοποιηθούν, να υποβληθούν προτάσεις από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, καθώς αυτό προβλέπεται από τις διαδικασίες.


Όπως αντιλαμβάνεστε, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τις δύο παρακάμψεις και για το λόγο αυτό τα έργα είναι ώριμα να κατασκευαστούν από το ΕΣΠΑ.

Συνεπώς, τα ερωτήματα που απευθύνετε στην επιστολή σας θα έπρεπε να έχουν άλλους αποδέκτες, ένας εκ των οποίων είστε εσείς, που ως μέλος προηγούμενων Κυβερνήσεων έπρεπε να μεριμνήσετε για την υλοποίηση των παραπάνω έργων στο παρελθόν.»

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου