Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

Κυκλοφορεί ο 23ος τόμος (2008-2009) του Τρικαλινού Ημερολογίου με την πολεοδομική ιστορία των Τρικάλων


Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τρικκαίων
διατίθεται ο 23ος τόμος (2008-2009) του Τρικαλινού Ημερολογίου
με την πολεοδομική ιστορία των Τρικάλων
του κ. Κωνσταντίνου Κατσαρού, Γενικού Δ/ντή του Δήμου Τρικκαίων- Πρόσφατα εκδόθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τρικκαίων ο 23ος τόμος του Τρικαλινού Ημερολογίου (2008-2009). Περιέχει το εξαιρετικό πόνημα του κ. . Κωνσταντίνου Κατσαρού, Γενικού Δ/ντή του Δήμου Τρικκαίων, « Η Πολεοδομική Ιστορία των Τρικάλων».
- Ο τόμος διατίθεται στην τιμή των 20 ευρώ στα γραφεία του ΠΟΔΤ (Γαριβάλδη 8), τηλ. 24310 76613.
- Περιεχόμενα :
Πρόλογος του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Μιχάλη Ταμήλου,
Πρόλογος της Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΟΔΤ κ. Νικολέτας Μπρουζούκη
Εισαγωγικά 10-14
Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στις απαρχές της δομής της πόλης 15-72
Κεφάλαιο 2 Σημαντικές πολεοδομικές αποφάσεις-Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες και ειδικά πολεοδομικά θέματα 73-289
Κεφάλαιο 3 Πολεοδομικός μετασχηματισμός και μεταβολισμός 290-458
Κεφάλαιο 4 Στιγμιαίο πολεοδομικό αποτύπωμα το έτος 2008 459- 527
Κεφάλαιο 5 Αναπτυξιακά δεδομένα του σήμερα 528-537
Επίλογος 538-541
- Για τη μελέτη αυτή, μεταξύ άλλων ο κ. Κων/νος Κατσαρός, Γενικός Δ/ντής Δήμου Τρικκαίων αναφέρει στην εκτενή εισαγωγή του
« Η πρόβλεψη και η λογική του αναγκαίου και του εφικτού, εντός ευλόγου χρόνου, ξεπεράστηκε από την, εκτός ευλόγου χρόνου, επέλαση του κύματος της αστυφιλίας, της δεκαετίας του 1960, με τις γνωστές παρενέργειες του (αυθαίρετη κατάτμηση γης και παράλληλα αυθαίρετη δόμηση), και της εκτός ευλόγου χρόνου, δυναμικής εισβολής του αυτοκινήτου της δεκαετίας του 1980, με τις γνωστές επίσης παρενέργειές του (δύσκαμπο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων λόγω υψηλών αποζημιώσεων διανοίξεων οδών και πλατειών και κυκλοφοριακών προβλημάτων κίνησης και στάθμευσης των αυτοκινήτων). Δυναμικές τάσεις που, μετά το έτος 1950, κλόνισαν και κλονίζουν καθοριστικά τη δομή και λειτουργία των πόλεων και της πόλης μας και που δεν αντιμετωπίστηκαν προληπτικά και έγκαιρα από την ελληνική πολιτεία, η οποία παρέμεινε αδρανής και απαθής, δεν μπόρεσε να ποδηγετήσει την αλληλεπίδραση των δυνάμεων που επενεργούν στον αστικό και εξωαστικό χώρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις και τα γεγονότα. Οδυνηρό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και άλλων πολλών, η μέρα με τα μέρα γέννηση και μεγέθυνση των προβλημάτων του νέου τρόπου ζωής και διαβίωσης στα αστικά κέντρα, θέμα τελικά που αποξενώνει πόλη και πολίτη και τοποθετεί το υποκείμενο και το αντικείμενο σε σχέση αντιπαλότητας. Σε ένα παγκόσμιο συνέδριο που έγινε πρόσφατα στην Ολυμπία, με θέμα τις σύγχρονες πόλεις, διαπιστώθηκε ότι η σημερινή πόλη βρίσκεται σε κρίση και η παιδεία της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας φαίνεται να έχει υιοθετήσει τον εγωκεντρικό τρόπο ζωής, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με την αρμονία και την κοινωνική δομή και λειτουργία της αρχαίας ελληνικής πόλης σύμφωνα με την οποία πόλη και πολίτης συνδέονται οργανικά μεταξύ τους και κατά την οποία έχουμε την ανάγκη των άλλων για να έχει νόημα η ζωή μας. Η απόκλιση από τόσο βασικές αρχές και ιδέες πολιτισμού και δημοκρατίας δημιούργησε τον έντονο προβληματισμό και ακολούθως κατέστησε επιτακτικό και αναγκαίο το μεγάλο και γενικό αίτημα για επείγουσες και ριζοσπαστικές προτάσεις και λύσεις των αναδυόμενων καθημερινά πολεοδομικών προβλημάτων.»


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου