Τρίτη 27 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει ο "Ασκληπιός"


To Δ.Σ. του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας &    Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» θα συνεδριάσει την  Τετάρτη 28-3-2012 και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


 ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α «Ο Ασκληπιός»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

2. Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων για τις ανάγκες λειτουργίας του Ανοιχτού  Λαϊκού Πανεπιστημίου .

3. Έγκριση πραγματοποίησης του Διαγωνισμού « ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2012» και ορισμός μελών της Κριτικής Επιτροπής.

4. Επαναφορά της υπ’αρ. 001/21-02-2012 αίτησης του  Λαογραφικού Συλλόγου Τρικάλων «ΟΙ ΘΕΡΙΣΤΑΔΕΣ» για οικονομική ενίσχυση εκδήλωσης του.

5. Αίτηση του κ. Ηλία Παπαβασιλείου για πραγματοποίηση ομιλίας με θέμα: «Ποιότητα ζωής με κατάλληλη άσκηση και σωστή διατροφή»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6. Έγκριση επιτροπών διεξαγωγής πτυχιακών εξετάσεων Ιουνίου 2012 του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

7.Τροποποίηση  της αριθμ.36/8-3-2012 απόφασης  του Δ.Σ. του  Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ»  «Περί κατακύρωσης  και έγκρισης των όρων της διακήρυξης  για την εκμίσθωση  των κυλικείων των ΚΑΠΗ Ριζώματος , Ράξας, Πλατάνου, Φωτάδας, Δενδροχωρίου, Μεγ.Καλυβίων και Ξυλοπάροικου» με την επισήμανση  α) της επαναδιατύπωσης του άρθρου 6 και β) των τροποποιήσεων των αριθμ.3,5,11,& 19άρθρων της διακήρυξης.
                                                           
8.Καθορισμός των όρων  διενέργειας των δημοπρασιών για την εκμίσθωση των κυλικείων α) Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων β) Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου & γ) Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου

9.Έγκριση: Α) των όρων της Διακήρυξης  για την διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2012  προμήθειας ειδών  καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των  Δ/νσεων  του O.A.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», Β) των Τεχνικών Προδιαγραφών -  Ενδεικτικού Προϋπολογισμού & Γ) της   Συγγραφής των Υποχρεώσεων  που αφορούν το διαγωνισμό

10.Έγκριση: Α) των όρων της Διακήρυξης  για την διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού έτους 2012  προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των  Δ/νσεων  του O.A.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», Β) των Τεχνικών Προδιαγραφών, Γ) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού &  Δ) της   Συγγραφής των Υποχρεώσεων  που αφορούν το διαγωνισμό

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

11. Ανάθεση υποθέσεως σε δικηγόρο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
12. Άσκηση αιτήσεως αναστολής και ανακοπής κατά της αρ. 253/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων και κατά της από 2-3-2012 επιταγής προς εκτέλεση.


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου