Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων


 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

   1. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 1230,00€ για προμήθεια εγκεφάλου ρολογιού για την επισκευή του ρολογιού του Φρουρίου της πόλης των Τρικάλων.
2.  Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 14.940,81€ για την προμήθεια υλικών για τον εορταστικό στολισμό του Δήμου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2011.
3. Ψήφιση και δέσμευση ποσού 25.000,00€ για την εκπαίδευση 75 εργαζομένων του Δήμου Τρικκαίων.
4. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Τρικκαίων.
5. Ψήφιση και δέσμευση ποσού 1.528,62€ για την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ»
6. Δημοπρασία για την εκμίσθωση κοινόχρηστης  δημοτικής έκτασης επιφανείας (100,00) στρεμμάτων που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Χρυσαυγής για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
7. Διεξαγωγή δημοπρασίας για ενοικίαση αγροτεμαχίων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                                                                                                                                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου