Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011

Οι αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικκαίων

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                   
1. Ενέκρινε την διόρθωση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το  2011 και τη συμπλήρωσή του με τον παρακάτω ορθό τίτλο: «ανάπλαση εισόδων πόλης Τρικάλων (Οδός Καλαμπάκας & οδός Καρδίτσης). Υποέργο 1: οδός Καλαμπάκας

2.Αποφάσισε να ασκηθούν όλες οι πιέσεις προς την Κεντρική Διοίκηση για να αποδοθούν ξανά στα Μουσικά Σχολεία οι κεντρικοί πόροι για τη λειτουργία τους και σε περίπτωση μη επίτευξης ο Δήμος θα εξαντλήσει όλες τις οικονομικές δυνατότητες  για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην υποχρέωση σίτισης των μαθητών. 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                   
ΓΕΝΙΚΑ

1.Ενέκρινε την πρόσληψη  έκτακτου  προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία  Καθαριότητας  & Ανακύκλωσης , για την κάλυψη  ανταποδοτικού χαρακτήρα  υπηρεσιών, του Δήμου Τρικκαίων.

2. Ενέκρινε τον ορισμό μελών Δ.Σ της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας  «Αστική Ανάπτυξη » Τρικάλων.

3. Ενέκρινε τον ορισμό μελών Δ.Σ. του   ΝΠΔΔ με την επωνυμία  «Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη».

4. Ενέκρινε την δωρεάν παραχώρηση  μηχανημάτων  για χρήση από τη ΔΕΥΑΤ.

5.Ενέκρινε την δωρεάν παραχώρησης  μηχανολογικού  εξοπλισμού (ενός πολυμηχανήματος) ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων στο Δήμο Καλαμπάκας.

6. Ενέκρινε τις  μετακινήσεις  του  Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου  Ζήση  στην Αθήνα  στις 14-10-2011  και 03-11-2011  στην Αθήνα    για  συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων  και  στη συνεδρίαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής  Δικτύου ROM αντίστοιχα.

7. Ενέκρινε την  μετακίνηση του  Αντιδημάρχου κ. Γκουγκουστάμου  Ζήση   στη Λάρισα στις 18-11-2011 για  επίσκεψη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  του Δήμου Λαρισαίων.

8. Ενέκρινε την μετακινήση του Αντιδημάρχου κ Κολότσιου Απόστολου στη Λάρισα για συμμετοχή του στη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου Πολιτικής  Προστασίας.

9. Ενέκρινε την δημιουργία Ενδοδημοτικής Συγκοινωνίας για τη μεταφορά μαθητών και εξουσιοδότηση   Δημάρχου  για υπογραφή  της  σύμβασης.


ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10. Ενέκρινε την 1η κατανομή ΣΑΤΑ   για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.

11. Ενέκρινε την  κατανομή Α’ δόσης ΣΑΤΑ έτους  2011.

12. Ενέκρινε την  εκμίσθωση κοινόχρηστων Δημοτικών  & Σχολικών  εκτάσεων  που βρίσκονται  στις  τοπικές κοινότητες  του Δήμου Τρικκαίων .

13. Ενέκρινε  την εκμίσθωση  λημμάτων με πλειοδοτική  δημοπρασία του Δημοτικού διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς- Κουμαριάς για το 2012.

14. Ενέκρινε την  τροποποίηση της αριθμ. 324/2011 ΑΔΣ περί «Έγκρισης  ψήφισης  πίστωσης και δέσμευσης ποσού 4. 720,50   ευρώ για την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών του Δήμου Τρικκαίων για πληρωμή  σχολικών τροχονόμων για το διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2011».

     15. Ενέκρινε την τροποποίηση της  αριθμ. 526/2011 ΑΔΣ περί «Έγκρισης ψήφισης  πίστωσης και δέσμευσης ποσού  για την επιχορήγηση της πρωτοβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής  του Δήμου Τρικκαίων που αφορά την πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων  για το χρονικό διάστημα  από Απρίλιο  έως Ιούνιο 2011».

 16. Ενέκρινε τις οφειλές παρελθούσης χρήσεως για την πληρωμή  εξόδων κίνησης  Προέδρου Τ/Σ  Δ.Δ. Μεγάρχης .

17. Ενέκρινε τις οφειλές παρελθούσης χρήσεως για την καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση  των  αδειών  διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009.

18. Ενέκρινε τον ορισμό Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή  για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  οικ. έτους 2011.

19. Ενέκρινε  την αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2011 ως προς τα έσοδα και έξοδα.

20. Ενέκρινε την  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού έτους 2011 ως προς τα έξοδα.

21 Ενέκρινε τον ΚΑ  35-6662.0003 του προϋπολογισμού έτους 2011 ,δεκτικού  για  την  έκδοση      χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 

22. Ενέκρινε την διαγραφή ποσού  1.440,95  ευρώ  για το διάστημα  30/6/2004 έως 31/12/2004 από μισθώματα δημοτικού καταστήματος του οφειλέτη Παδιού Γεωργίου  του Ιωάννη.

23. Ενέκρινε τη διαγραφή ποσού  1.219,08  ευρώ  για το διάστημα  1/7/2002 έως 1/12/2002 από μισθώματα δημοτικού καταστήματος της  οφειλέτριας   Μπέσιου Ερμιόνης   του Ιωάννη.

24. Ενέκρινε την απόδοση ποσού για οφειλές παρελθούσης χρήσης  οικονομικού έτους 2010 για  συντήρηση  αγροτικών δρόμων  Δ.Δ. Ελληνοκάστρου, συντήρηση ποιμνιοστασίων Δ.Δ. Πλατάνου και συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας .
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου