Σάββατο 24 Ιουλίου 2010

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού από την ΣΜΥ στα Τρίκαλα


Σε προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, προχωρά η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων.
Οι προς κάλυψη θέσεις για τα αντίστοιχα μαθήματα, κατά Τμήμα  Εκπαίδευσης είναι:
        α.    Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης:

 Θέσεις
            (1)    Ψυχολογία 4
            (2)    Πολιτική Ιστορία 2
            (3)    Κοινωνιολογία  4
            (4)    Οργάνωση – Διοίκηση – Management 4
            (5)    Πληροφορική  4
            (6)    Αγγλικά   14
            (7)      Τούρκικα 1   
            (8)    Ελληνική Λογοτεχνία 4
            (9)     Στοιχεία Συνταγματικού-Διεθνούς Δικαίου      4                 
           (10)    Ανώτερα Μαθηματικά                    4
Σύνολο                                          45

    β.    Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευσης: 

       Θέσεις

            (1)    Τεχνικό  Σχέδιο  2
            (2)    Θερμοδυναμική 1
           (3)    Μεταλλουργία-Μεταλλογνωσία - Εργαστήριο. 1
            (4)     Στοιχεία Μηχανών    – Εργαστήριο   2
            (5)    Πειραματική Αντοχή Υλικών – Εργαστήριο    1
            (6)    Ηλεκτροτεχνικά Υλικά – Εργαστήριο        1
            (7)    Ηλεκτρικές Μηχανές     –  Εργαστήριο        2
            (8)    Ηλεκτρικές Μετρήσεις – Εργαστήριο        1
            (9)     Αυτοκίνητο    – Εργαστήριο            1
            (10)    Μηχανές Εσωτερικής Καύσης – Εργαστήριο    1              
            (11)    Στοιχεία Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρολογία         1
Αυτοκινήτου  – Εργαστήριο
            (12)    Ηλεκτρονικά    – Εργαστήριο            2
            (13)    Ψηφιακή Τεχνολογία – Εργαστήριο         1
(Τεχνολογία LASER – Ηλεκτροοπτικά – Ψηφιακά Συστήματα –Συστήματα
Αυτομάτου Ελέγχου) – Εργαστήριο   
            (14)    Πνευματικά - Υδραυλικά Συστήματα         1
            (15)     Μηχανουργική Τεχνολογία                1
            (16)     Μηχανολογία                        2
            (17)    Ηλεκτροτεχνία                    2
            (18)    Εμβολοφόροι–Στροβιλοφόροι–Αεροπορικοί      1
Κινητήρες – Εργαστήριο.
            (19)    Καύσιμα – Λιπαντικά                 1

                Σύνολο                             25

    γ.    Τμήμα Στρατιωτικής Εκπαίδευσης:

 Θέσεις

    (1)    Στρατιωτική Ιστορία- Στρατιωτική  Γεωγραφία 3

        (2)    Υγιεινή – Α’ Βοήθειες                  3                   
        (3)    Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας              4   
        (4)    Βρωματολογία – Τεχνολογία Τροφίμων          3   
        (5)    Φυσική (Βλητική)                     4   
        (6)     Χορός                                   4
        (7)     Πολεμικές Τέχνες  (ΤΑΕ ΚWON DO ή   JUDO  ή ΚΑRAΤΕ)  2
        (8)     Κολύμβηση                         1
        (9)    Πετόσφαιρα                           2
       (10)    Καλαθόσφαιρα                      2
       (11)   Κλασσικός Αθλητισμός        25
                Σύνολο                       53

Η Σχολή παρέχει ευκολίες σίτισης των καθηγητών της και χορηγεί βεβαιώσεις ευδοκίμου ή μη προϋπηρεσίας. Λοιπές λεπτομέρειες και πληροφορίες, το πλήρες κείμενο της προ κήρυξης και τα σχετικά έντυπα  παρέχονται από την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών μέχρι   10   Αυγούστου   (τηλέφωνα 24310-23950 ή 24310-23951 , εσωτ. 161 και 116 και Fax: 24310-74233).

Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.smy.gr) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail: info@smy.gr ).


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου