Παρασκευή 30 Ιουλίου 2010

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού για το ζήτημα της στέγασης - λειτουργίας του Σχολείου


Παρουσιάζει το πρόβλημα του Σχολείου, θέτει ερωτήματα που δημιουργήθηκαν και ζητά τις απαντήσεις των αρμοδίων, επιφυλάσσεται δε παντός νομίμου δικαιώματος...

 Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ζήτημα  της στέγασης- λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.


ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ


Τρίκαλα 29/07/2010


1)    Προς Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας

2)    Προς Περιφερειακή Δ/ντρία  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
Κυρία Έυη Χριστοφύλοπουλου
2. Νομάρχη  Τρικάλων
3. Δήμαρχο Τρικκαίων
4. Πρόεδρο Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Τρικάλων
5. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων 
6. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
7. Πρόεδρο Δ.Ε.Π. Τρικκαίων
8. Πρόεδρο Ν.Ε. Π.   Ν. Τρικάλων
9. Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
10. Δ/ντή 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
Αξιότιμοι Κύριοι,Κυρίες

 Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το ζήτημα  της στέγασης- λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ       

Το έτος 1974 εκμισθώνεται για πρώτη φορά ακίνητο ιδιοκτησίας Χατζόπουλου, εμβαδού 3.700 τ.μ., στο ελληνικό Δημόσιο για τις ανάγκες στέγασης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων.

Το έτος 2002 και ενώ έχει λήξει η ανωτέρω μίσθωση, οι ιδιοκτήτες ζητούν ενημέρωση για τις προθέσεις της Νομαρχίας σχετικά με την παραμονή ή όχι του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χατζόπουλου. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν εδωσε λύση και έτσι οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την έξωση του Σχολείου από το συγκεκριμένο ακίνητο. Αποτέλεσμα ήταν  να εκδοθεί το έτος 2005 τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Λάρισας υπέρ της ιδιοκτησίας, η οποία απόφαση διέταξε την αποβολή του Σχολείου από το ακίνητο. Τον Ιούνιο του 2006 εκτελέσθηκε η ανωτέρω απόφαση και έτσι εξώθηκε το Σχολείο από το ακίνητο.

Κατόπιν των παραπάνω εξελίξεων και μετά από έντονη επιθυμία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων, οι ιδιοκτήτες δείχνοντας κοινωνική ευαισθησία, επέτρεψαν την λειτουργία του Σχολείου, υπογράφοντας με τη Νομαρχία το από 01/08/2006 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, σύμφωνα με το οποίο μισθώθηκε  οικοπεδική έκταση 2.000 τ.μ. για τη στέγαση του Σχολείου για ένα εξάμηνο, με μηνιαίο μίσθωμα 5.000 €. Ταυτόχρονα παραχωρήθηκε η λοιπή έκταση 1.800 τ.μ. για το σχολικό έτος 2006-2007 δωρεάν(χρησιδάνειο)

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά τη λήξη της παραπάνω εξάμηνης μίσθωσης, εξακολούθησε να χρησιμοποιεί το ακίνητο, χωρίς να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες σχετικά με τις προθέσεις της. Μετά από αυτή την στάση οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν εκ νέου στη Δικαιοσύνη, ζητώντας την έξωση  του Σχολείου από το ακίνητο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νομαρχία δεν κατέβαλε κανένα από τα συμφωνημένα χρηματικά ποσά στους ιδιοκτήτες από τον Οκτώβριο του έτους 2007 και μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν δικαστικοί αγώνες κατά της Νομαρχίας για την καταβολή των οφειλομένων.

Επίσης, όσον αφορά την έκταση των 1.800 τ.μ. , η Νομαρχία δεν επέστρεψε την έκταση αυτή στους ιδιοκτήτες   τον Ιούνιο του έτους 2007, όπως όφειλε αλλά την παρακράτησε για δύο ακόμα έτη, χωρίς την καταβολή χρημάτων με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση υπέρ της ιδιοκτησίας που διέταξε την αποβολή του Σχολείου από την συγκεκριμένη έκταση, τον Ιούνιο του 2009.

Τον Ιούνιο του έτους 2010 εξεδόθη τελεσίδικη απόφαση , η οποία διέταξε την έξωση του Σχολείου από την έκταση των 2.000 τ.μ. που είχε μισθώσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το έτος 2006. Η απόφαση αυτή εκτελέσθηκε στις 15 Ιουλίου και το ακίνητο περιήλθε στους νόμιμους ιδιοκτήτες του.

Επιπρόσθετα, τον Ιούλιο του 2008 κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου 2.000 τ.μ. από το Δήμο Τρικκαίων. ΟΙ ιδιοκτήτες του όμως προσέφυγαν στα Δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης αυτής του Δήμου, υπόθεση η οποία αναμένεται να εκδικαστεί το φθινόπωρο του 2010. Ταυτόχρονα ο Δήμος Τρικκαίων ζήτησε τον καθορισμό τιμής μονάδος του ακινήτου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων, η εκδίκαση της οποίας  προσδιορίστηκε για τον Οκτώβριο του 2010.

Προκύπτει λοιπόν ένα εξαιρετικά δυσάρεστο αποτέλεσμα : η έξωση του 6ου Δημοτικού Σχολείου , δηλαδή 150 μαθητές που δεν έχουν πια σχολείο.      

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, χωρίς βέβαια να μας ενημερώσει επίσημα, μέσα από δημοσιεύματα δηλώνει την πρόθεση της να μισθώσει  ένα άλλο ακίνητο  για την μετεγκατάσταση του Σχολείου. Το συγκεκριμένο όμως ακίνητο χρειάζεται οπωσδήποτε σημαντική ανακατασκευή προκειμένου να λειτουργήσει με ασφάλεια σαν σχολείο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν τα ερωτήματα.

Γιατί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν κατέβαλλε τα μισθώματα από τον Οκτώβριο του 2007 και μετά;

Αυτά τα χρήματα είναι κατατεθειμένα στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού της Ν.Α. Τρικάλων για πληρωμή σε ιδιώτες  ή εκταμιεύτηκαν για άλλες ανάγκες;

Γιατί παρόλο που υπήρξε απόφαση για την πληρωμή των μισθωμάτων από τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, κ. Ν. Λέγγα,  τον Φεβρουάριο του 2009, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν ενήργησε ανάλογα; 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί δεν ανανέωσε το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μετά τη λήξη του εξαμήνου; Το ακίνητο ήταν ακατάλληλο; Συστάθηκε Επιτροπή καταλληλότητας που το πιστοποιούσε;

Γιατί ενώ οι ιδιοκτήτες πρότειναν συμβιβαστική πρόταση για την καταβολή μισθωμάτων και μάλιστα με ωφέλεια του Δημοσίου συμφέροντος αλλά και με ωφέλεια δική μας , αφού δεν θα φτάναμε στην έξωση του Σχολείου, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν συμφωνούσε;

Ποια η αναγκαιότητα της επιλογής της μετεγκατάστασης του Σχολείου, ποιοι λόγοι την υπαγόρευσαν αφού ακόμη και τώρα αν ικανοποιηθούν οι ιδιοκτήτες, σε σχέση με τα οφειλόμενα μισθώματα, το σχολείο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει;(τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο.)

Έχει γίνει σύσταση Επιτροπής καταλληλότητας για το νέο ακίνητο που ενδιαφέρει τη Νομαρχία, που πρέπει να προηγηθεί όλων των λοιπών ενεργειών;

Έχει γίνει προϋπολογισμός των εργασιών που απαιτούνται για την μετατροπή του νέου ακινήτου ώστε να είναι κατάλληλο και ασφαλές για την λειτουργία του Σχολείου;

Ο Δήμος Τρικκαίων έχει δρομολογήσει τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου όπου στεγάζεται σήμερα το 6ο Δημοτικό  Σχολείο και το ερώτημα που τίθεται είναι πως συμβαδίζει αυτή η διαδικασία με τις αποφάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης οι οποίες οδήγησαν στην έξωση του Σχολείου;

Με δεδομένη την απόφαση της Νομαρχίας για μετεγκατάσταση του σχολείου, όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της απαλλοτρίωσης από το Δήμο Τρικκαίων, το σχολείο θα ξανά-μετεγκατασταθεί στο χώρο που λειτουργεί σήμερα !!!!;;;;;


Aαξιότιμοι κύριοι, κυρίες

Παρουσιάσαμε το πρόβλημα του Σχολείου των παιδιών μας και θέσαμε τα ερωτήματα που μας δημιουργήθηκαν και ζητάμε τις απαντήσεις σας, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας. 

                           

Με τιμή


Για το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων
                      
του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων 


     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ                                        ΕΛΛΗ ΖΕΥΛΗΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου