Τρίτη 27 Ιουλίου 2010

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων


Οι αποφάσεις που πήρε το δημοτικό συμβουλίου Τρικκαίων στην 11η συνεδρίαση είναι οι ακόλουθες:ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Ενέκρινε την στήριξη της λειτουργίας των παραρτημάτων ΤΕΙ στα Τρίκαλα με προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων

2.Ενέκρινε την παραχώρηση Δημοτικής Εκτάσεως (Μεριά) εμβαδού 4,000 μ2 στην Δημοτική Περιφέρεια του συνοικισμού Φλαμουλίου για την μετεγκατάσταση αυθαιρέτου ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας Σακομήτρου Λάμπρου από την περιμετρική Ζώνη του οικισμού για λόγους υγιεινής», με τίμημα 100 ευρώ ετησίως.

3.Ενέκρινε την αδειοδότηση & μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κατόπιν αιτήσεως Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικού συλλόγου Νομού Τρικάλων «Η ΣΤΑΝΗ».

4.Ενέκρινε την Τροποποίηση τίτλου του έργου «Αναβάθμιση Σχολικών Υποδομών (Επισκευή Στέγης στο 5° Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Τρικκαίων σε «Αντικατάσταση στέγης στο 5ο Δημοτικό Τρικάλων»

5.Ενέκρινε τον ι  ΑΠΕ του έργου: «Αντικατάσταση στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων»

6.Ενέκρινε κατόπιν αιτήσεων πρώην υπαλλήλων της ΔΕΚΤΕΤ την ένταξη τους βάσει του Π.Δ. 164/2004 στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΔΕΚΤΕΤ βάσει της Α. 11.7745/26-02-2010 αποφάσεως του ΑΣΕΠ.

7.Ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στο νομοσχέδιο για τις εκλογικές δαπάνες

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Ενέκρινε την  αποδοχή & ένταξη διδακτηρίων στο Μητρώο Παγίων του Δήμου Τρικκαίων στην οικονομική χρήση έτους 2009.

2.Ενέκρινε  την υποστήριξη του «2ου Παγκοσμίου  Συνεδρίου & Ανταμώματος Θεσσαλών»,στις 20/08/2010-Ψήφιση πίστωσης  για τη διοργάνωση & διεξαγωγή του.

3.Ενέκρινε την Διόρθωση-Διαγραφές χρεωστών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων Περιοχή Γέφυρα Πάσχου

4. Ενέκρινε την Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

5. Ενέκρινε την εκμίσθωση Δημοτικών & Σχολικών Εκτάσεων

6. Ενέκρινε την εκμίσθωση Δημοτικών Καταστημάτων στην περιοχή Αγ.Οικουμενίου

7. Ενέκρινε τον κανονισμό Λειτουργίας  Εμποροπανήγυρης Τρικάλων

8. Ενέκρινε τις μετακινήσεις του κ. Δημάρχου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

9.Εξέτασε την  ένσταση Ελσας θυγ.Θωμά Σταυροπούλου, Στ.Στάθη,Ηλ.Θ. Σταυροπούλου κλπ κατά της υπ'αριθμ.587/2009 ΑΔΣ και του συνοδευμένου από 2/10/2008  τοπογραφικού διαγράμματος.

10.Eξέτασε την ένσταση Σωτηρίου Μπλέτσα  κατά της αριθμ. 205/2010 Α.Δ.Σ.

11.Ενέκρινε την Τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. Γ1081-Γ1080 (Πλατεία) Περιοχής Κλωτσοτήρα & Ο.Τ.Γ1228 στην περιοχή δεξιά οδού Καλαμπάκας

12.Ενέκρινε την Αποκατάσταση-Ανταλλαγή της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Ανδρονίκης συζ.Ευαγγέλου Βλαχοκώστα που βρίσκεται στην πλατεία Βουβής Τρικάλων.

13. Ενέκρινε την  1/1987 Πράξη τακτοποίησης & αναλογισμού οικοπέδων επί των οδών Παπάγου-Παγκάλου- Ερμού-Κουμουνδούρου

14.Έγκριση 5ου Σ.Π. της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Σχεδίου πόλης της Πολεοδομικής Ενότητας «Μπάρας-Αλώνια Μπάρας».

15.Ενέκρινε τον καθορισμό χρήσεων γης στο Στρατόπεδο Παπαστάθη.

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

16. Ενέκρινε την μελέτη του έργου: «Ανάδειξη Πολεοδομικών Στοιχείων Παραδοσιακού οικισμού Κουτσομυλίων» & Χαρακτηρισμός της οδού Κουτσομυλίων  ως  «Οδός Ήπιας Κυκλοφορίας».

17. Ενέκρινε την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ,συμπλήρωσή του με νέα έργα.

18. Ενέκρινε την κατανομή 1ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2010

19. Ενέκρινε τον καθαρισμό προσόψεων Δημοτικών κτιρίων με αμμοβολή

20. Ενέκρινε την  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναμόρφωση Δημαρχιακού καταστήματος Τρικάλων».

21. Ενέκρινε τον 4ο ΑΠΕ για το έργο:  «Διαμόρφωση πεζοδρόμων πόλης & συνοικισμών (β' υποέργο)

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

22.Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Τροποποιήσεις στην Ελεγχόμενη Στάθμευση Δήμου Τρικκαίων»

23. Ενέκρινε την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού  δαπάνης 98.000 € (συμπεριλαμβανομένου & του ΦΠΑ)  και είδος τρόπου διαγωνισμού-Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης & Παραλαβής της  προμήθειας».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

24. Ενέκρινε τον Ισολογισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Δήμου Τρικκαίων,. (ΔΕΥΑΤ) οικ. έτους 2009.

25. Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  του  Δήμου Τρικκαίων ,της «Αστική Ανάπτυξη» Τρικάλων & του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων  Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την Πιλοτική εγκατάσταση, Διαχείριση & Παροχή υπηρεσιών βελτιωμένου συστήματος ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ

26. Ενέκρινε την Δωρεάν παραχώρησης ενός (1)καινούργιου Ελαστικοφόρου- Εκσκαφέα Φορτωτή στον Δήμο Τυμφαίων.

27. Ενέκρινε την Δωρεάν παραχώρησης ενός (1)καινούργιου Ελαστικοφόρου- Εκσκαφέα Φορτωτή στον Δήμο Καστανιάς .

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

28. Ενέκρινε την Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ.173/2010 ΑΔΣ που αφορά στον προϋπολογισμό του  έργου: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού  για το κέντρο Τηλεπρόνοιας του Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια  του Ευρωπαϊκού προγράμματος Renewing Health»

29. Ενέκρινε την αντικατάσταση του προέδρου της Κοινής Επιτροπής  Παρακολούθησης του Ευρωπαϊκού   Προγράμματος ISISEMD

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου