Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Η θέση της Ν.Δ. στα κρίσιμα άρθρα του «πολυνομοσχεδίου Βενιζέλου»


Η θέση της Ν.Δ. και η συνοπτική της αιτιολόγηση επί των κρισιμότερων άρθρων του «πολυνομοσχεδίου Βενιζέλου» όπως την εισηγήθηκε ο βουλευτής Τρικάλων Ν. Λέγκας κατά τη συζήτησή του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, έχει ως εξής:


«Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 1 γιατί, ενώ περικόπτει για τρίτη φορά τις συντάξεις, τις «παγώνει» έως το 2015. Γιατί δεν ρυθμίζει, όπως αναφέρει ο τίτλος του, αλλά απορυθμίζει τα συνταξιοδοτικά θέματα του Δημοσίου ανατρέποντας ακόμα και τους στοιχειώδεις οικογενειακούς προγραμματισμούς. Γιατί, τιμωρεί όλους εκείνους που πίστεψαν σε άλλες πρόσφατες ρυθμίσεις της πολιτείας

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 2 για τους ίδιους λόγους που προαναφέραμε και επιπλέον γιατί επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με αδόκιμο και περιστασιακό τρόπο. 

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 3 το οποίο αναφέρεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων,  παρά το γεγονός ότι το ψηφίσαμε στην Επιτροπή.
Η κυβέρνηση αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα θυμήθηκε, παραμονή της ψήφισης του Ν/Σ, να μεταφέρει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Εργασίας.

-Δεν ψηφίζουμε τα άρθρα 4- 14 στα οποία αναφέρεται η δημιουργία
του νέου μισθολογίου και βαθμολογίου αφού όπως εξηγήσαμε, χάνεται άλλη μια μεγάλη ευκαιρία μεταρρύθμισης αφού ένα εργαλείο εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης μετατρέπεται με βίαιο τρόπο και χρησιμοποιείται ως εργαλείο δημοσιονομικής προσαρμογής.

Επιπλέον, γιατί από το πεδίο εφαρμογής αρχίζει και χάνεται ο ενιαίος χαρακτήρας. Γιατί, κακοποιεί την έννοια της κινητικότητας των Δημοσίων Υπαλλήλων, αφού αυτή εισάγεται χωρίς κανόνες , χωρίς περιορισμούς, χωρίς τεκμηρίωση. Τη στιγμή που ένα τριμελές συμβούλιο θα αποφασίζει για τις υπηρεσιακές ανάγκες όλης της χώρας. Γιατί, η επιθυμητή από όλους εισαγωγή της αξιολόγησης στη Δημόσια Διοίκηση, η οποία προϋποθέτει την εισαγωγή της στοχοθεσίας βρίσκεται «στον αέρα» αφού ΘΑ εξειδικευτεί με σχετικό Π.Δ. Γιατί, εντάσσεται στο συνήθη θεσμικό πληθωρισμό της κυβέρνησης ο οποίος πολύ σύντομα γίνεται αναλώσιμος. Γιατί, οδηγεί σε μια ισοπεδωτική λογική. Με προκλητική μισθολογική αφετηρία. Όταν ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός θα αμείβεται με 660 ευρώ, ενώ ο νεοδιοριζόμενος λόγω των κρατήσεων του ΙΚΑ με 575 ευρώ.

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 19 για το κίνητρο επίτευξης στόχων γιατί τα 40 ευρώ μηνιαίως που δίνονται σ’ έναν υπάλληλο που έχει βασικό μισθό τα 1000 ευρώ, για να καλύψει το 90% των στόχων που έχουν τεθεί, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο. Γιατί, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση, και για να υπάρξει αξιολόγηση θα πρέπει να υπάρξει στοχοθεσία,
και για να υπάρξει στοχοθεσία χρειάζονται κάποια χρόνια για να δώσει αποτελέσματα.

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 28, γιατί οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που θέτει για την κατάταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων στο νέο μισθολόγιο,
αναδεικνύουν ασυμβατότητες,  αδικίες και μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή τους. Γιατί το σύστημα κατάταξης, όπως είναι δομημένο,  δημιουργεί διαφορετικές ταχύτητες,  σε διαφορετικές ομάδες υπαλλήλων,  με αποτέλεσμα
ήδη να καταγγέλλεται η εφαρμογή του  αλλά και να γίνονται δεύτερες σκέψεις
της σκοπιμότητας αυτού του μηχανισμού .

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 29 το οποίο κάνει το μοναδικό. Στις λίγες περιπτώσεις που θα προκύπτει αύξηση από την κατάταξη ενός υπαλλήλου
στο μισθολόγιο,  αυτή θα καταβληθεί μόνο όταν είναι μικρότερη των 50 ευρώ.
Όταν το ποσό  είναι μεγαλύτερο, καταβάλλεται με δόσεις, σε τρία έτη, προς το παρόν. Είναι οι «επικοινωνιακές αυξήσεις»  που δίνονται όμως … στο μέλλον,  αυτές που υποτίθεται ότι αφορούν το 90% των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η μαθηματική εξίσωση ωστόσο των περικοπών παραμένει άλυτη. Αφού δεν μπορεί να εξηγηθεί, πως είναι δυνατόν να γίνονται περικοπές μόνο στο 10% των δημοσίων υπαλλήλων, το 90%  να έχει τις ίδιες, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός, όπως τονίσαμε, να παίρνει  660 ευρώ και να προκύπτει  δημοσιονομικό όφελος 2 δις ευρώ.

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 30 γιατί όλο αυτό το σύστημα, όπως δομείται
με το μισθολόγιο και τις περικοπές,  δημιουργεί αναπόφευκτες ανατροπές
στους οικογενειακούς προγραμματισμούς. Γιατί , δεν έχει μελετηθεί μια πιο ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς, για αυτούς που έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις και κυρίως από δάνεια. Γιατί,  η διάταξη που προστέθηκε και η οποία προβλέπει την ελάφρυνση αυτών που υφίστανται τις συνέπειες από τα βάρη των δανείων, λόγω ακριβώς της αοριστίας της, θα μείνει κενό γράμμα. Γιατί, ενώ λαμβάνει υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα κάποιων επιδομάτων, δεν απαντά τι θα κάνει με τα υπόλοιπα, ανταποδοτικού χαρακτήρα επιδόματα
και αν κινδυνεύουν να χαθούν πόροι.

-Δεν ψηφίζουμε τα άρθρα 33 και 34 με τα οποία εισάγεται η προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και η εργασιακή εφεδρεία γιατί στην ουσία
έχουμε την πλήρη αναστάτωση της Δημόσιας Διοίκησης, για ένα αμφιλεγόμενο δημοσιονομικό όφελος το οποίο δεν ξεπερνά τα 85 εκ. ευρώ. σύμφωνα με την Έκθεση του Γ.Λ.Κ. Γιατί, η εργασιακή εφεδρεία μετατράπηκε από την κυβέρνηση,  από θεσμό αποτροπής των απολύσεων,  σε προθάλαμο των απολύσεων. Γιατί με άλλα λόγια,  η εργασιακή εφεδρεία σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έφερε η κυβέρνηση, μετατράπηκε σε μια αργή απόλυση
που κρατά ένα χρόνο.

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 37 το οποίο αναφέρεται σε ζητήματα που θίγουν
εργασιακά δικαιώματα γιατί έχουμε ανατροπή της ιεράρχησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γιατί, έχουμε την αναστολή της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων,  μέχρι το τέλος του μεσοπρόθεσμου προγράμματος. Γιατί σ’ αυτή τη συγκυρία,  εκπέμπεται μήνυμα για αλλεπάλληλες μειώσεις μισθών , που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ανταγωνισμό αλλά και σε διατάραξη της κοινωνικής συναίνεσης.

-Δεν ψηφίζουμε το άρθρο 38 γιατί τα νέα μέτρα,  δεν μπαίνουν για να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή αλλά επειδή δεν μπορεί να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή. Γιατί,  από τη μείωση του αφορολόγητου στα 5000 ευρώ,
πλήττονται οι φορολογούμενοι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα
από 12.000 έως 30.000 ευρώ, οι  τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια ή δαπάνες για ενοίκια, ιατρικά έξοδα, φροντιστήρια
και ασφάλιστρα. Γιατί, είναι μέρος μιας αδιέξοδης πολιτικής αφού, παρά την επιβολή των φόρων,  τα έσοδα το 9μηνο του 2011 είναι λιγότερα από τα αντίστοιχα της κακής χρονιάς του 2009».

Σημειώνεται ότι η Ν.Δ. καταψήφισε επί της αρχής το νομοσχέδιο, και πέρα των ανωτέρω, τα άρθρα 17, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 35,39 καθώς και την τροπολογία για την προείσπραξη στην ουσία, της παρακράτησης. της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου