Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Εκτροφείο ελαφιών στον πρώην Δήμο Κόζιακα Τρικάλων


Η σύνταξη μελέτης εκτροφείου ελαφιών του πρώην Δήμου Κόζιακα, θα απασχολήσει την ερχόμενη Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων.

Η εκπόνηση της μελέτης  χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΤΑ και υπήρξε ανάθεση της μελέτης έγινε με απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου Κόζιακα και εγκρίθηκε τον Μάιο του 2000 από την Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπογράφηκε ένα χρόνο αργότερα, το συμφωνητικό εκπόνησης της μελέτης μεταξύ του Δημάρχου Κόζιακα και των μελετητών.

Η αμοιβή του  μελετητή ανέρχονταν τότε στο ποσό των 18 εκ. δρχ., ενώ προβλέπονταν η συνολική προθεσμία παράδοσης της μελέτης να είναι 4 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού χωρίς να υπολογίζονται οι ενδιάμεσοι χρόνοι για τις εγκρίσεις.

Η έγκριση του κτιριολογικού προγράμματος της μελέτης (Α΄φάση)έγινε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόζιακα και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2001 από την  Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ η έγκριση της προμελέτης (Β΄ φάση), έγινε το 2002 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόζιακα και εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2002 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τον Σεπτέμβριο του υποβλήθηκε η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης και στάλθηκε και ο 1ος λογαριασμός δαπάνης 31.585,26 ευρώ.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη απαιτείται η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων.

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου