Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Ικανοποιητική η συμμετοχή στις εκλογές για το Επιμελητήριο Τρικάλων


Οι Τρικαλινοί επιχειρηματίες, στηρίζουν τον θεσμό του Επιμελητηρίου
Ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η διήμερη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου 21μελούς Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασίλης Γιαγιάκος επανεκλέγεται ως μοναδικός υποψήφιος, με αποτέλεσμα, το εκλογικό ενδιαφέρον, να επικεντρώνεται στην εκλογή των υπόλοιπων 20 μελών του νέου Δ.Σ., θέσεις που διεκδικούν 40 υποψήφιοι των Τμημάτων του Επιμελητηρίου.


Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στο Επιμελητήριο Τρικάλων. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται αυτοπροσώπως από τους ψηφοφόρους με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή και κάθε άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους. Οι ψηφοφόροι σημειώνουν την προτίμηση τους από ένα έως 3 σταυρούς στο Τμήμα στο οποίο ανήκουν. Κανένας ψηφοφόρος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχει ή συμμετέχει.

Η εταιρείες μορφής Ο.Ε και Ε.Ε. έχουν έως 2 ομόρρυθμα μέλη. Στις εταιρίες τριών και άνω μελών, οι 2 ψηφοφόροι υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και δεν μπορούν να ψηφίσουν ετερόρρυθμοι εταίροι.

Στις εταιρείες μορφής Ε.Π.Ε, υπάρχουν έως 2 εταίροι (2 διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος), ενώ στις ΕΠΕ 3 και άνω εταίρων-διαχειριστών οι 2 ψηφοφόροι υποδεικνύονται από την εταιρία. Οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να είναι και οι 2 εταίροι.

Στις Α.Ε. είναι ως 3 μέλη του Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ της Α.Ε. , ενώ τα υποκαταστήματα εταιρειών έχουν δικαίωμα 1 ψήφου (ο διευθυντής ή ο αναπληρωτής αυτού).

Οι Συνεταιρισμοί έχουν δικαίωμα 2 ψήφων (ο πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους).

Στους καταλόγους του Επιμελητηρίου Τρικάλων, είναι εγγεγραμμένοι και έχουν δικαίωμα ψήφου περίπου 5.000 άτομαΔημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου