Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την ερχόμενη Τρίτη


Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι...
•    Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Απόστολου Κολότσιου στην Αθήνα  στις 21/11/2011 για  συμμετοχή του σε σύσκεψη με υπαλλήλους της «Κτηματολόγιο Α.Ε.»

•    Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Απόστολου Κολότσιου στη Λάρισα στις 5/12/2011 για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού του ΥΔ. Θεσσαλίας

•    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Μύλος των Ξωτικών 2011»

•    Συζήτηση επί αιτήσεως Αγορίτσας Χώτου

•    Έγκριση  Ίδρυσης Δομής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων

•    Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Τρικκαίων ,  Οργανισμού  Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης «ο Ασκληπιός»  και e-Trikala Α.Ε. για την αναβάθμιση και ανάδειξη των υπηρεσιών του Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Δήμου Τρικκαίων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

•     Έγκριση  δωρεάν παραχώρησης  χώρου για στέγαση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κωφών-Βαρηκόων Ν. Τρικάλων «Η Δύναμη της Έκφρασης» και  της σχολής ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

•    Έγκριση προϋπολογισμού του αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» έτους 2012.

•     Τροποποίηση της   αριθμ.580/2011Α.Δ.Σ.   περί  έγκρισης απόδοσης  ποσού 2.732,40  ευρώ  για οφειλές  παρελθούσης χρήσεως οικ έτους 2009, για την καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού εκ των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση και ανανέωση  των  αδειών  διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009»

•     Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού  Εσόδων - Εξόδων οικ. έτους  2011

•    Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 22.064,36 ευρώ  από τον ΟΑΕΔ για υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης  ΛΑΕΚ  σε εργαζόμενους στο Δήμο Τρικκαίων.

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 185/2011 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας Ε.ΠΟΙ.ΖΩ»

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 189/2011 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  με θέμα : «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέες δημοτικές εκτάσεις σε οικόπεδα ιδιοκτησίας Βασιλείου Καραθανάση και Νικολάου Βασιλόπουλου, στον συν. Ριζαριό»

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 196/2011 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ  με θέμα : «Κανονιστική διάταξη για την υπαίθρια διαφήμιση (εμπορική και πρόσκαιρη)

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 447/2011 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής»

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 476/2011 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα : «Έκθεση εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης  του προϋπολογισμού έτους 2011

•    Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή υδραυλικού τεχνικού στο Δ.Δ. Ζηλευτής (Δημ. Ενότητα Παληοκάστρου)»

•    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής& Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ» ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ

•    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής& Οριστικής Παραλαβής  του έργου «Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων στα Δ/Δ του Δήμου Φαλώρειας»

•    Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ» του πρώην Δήμου Μεγ. Καλυβίων

•    Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο : «Βελτίωση Υδρομάστευσης στη θέση ΄΄Μαδιανού΄΄στην  Τ.Κ. Προδρόμου», Δ.Ε. Κόζιακα Δήμου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων

•    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ   «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ  Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ  3+286,16»

•    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ/Χ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ)»

•    Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία - αναπλάσεις» συνοικίας Σαραγίων»

•     Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου: «ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Μ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ »  κατά της απόφασης της υπηρεσίας για την απόρριψη δήλωσης περί διακοπής εργασιών

•     Εξέταση ένστασης  του αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2010-2011 »  κατά της απόφασης της υπηρεσίας για την απόρριψη δήλωσης περί διακοπής εργασιών

•    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ»

•    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ(2010-2011)»

•    Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

•    Έγκριση Κατανομής  1ης δόσης  ΣΑΤΑ έτους 2011

•    Έγκριση κατάθεσης φακέλου-πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

•    Έγκριση  μεταβίβασης Επαγγελματικής άδειας  του πωλητή Λαϊκών Αγορών κου Καψιώχα Γεωργίου

•    Έγκριση  έκδοσης νέας παραγωγικής άδειας στον  πωλητή Λαϊκών αγορών κ. Οικονόμου Βασίλειο

•    Έγκριση έκδοσης  νέας παραγωγικής άδειας  στην πωλήτρια Λαϊκών αγορών κα  Παπαπολύκαρπου  Χαρίκλειας

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ 5/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγάρχης περί  εκμίσθωσης σχολικών  αγρών Τ.Δ. Μεγάρχης & Καλονερίου

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ12/2011 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής περί  «Παροχής γνώμης για την παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης σχολικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγίας Κυριακής»

•    Λήψη απόφασης επί της αριθμ 14/2011 απόφασης  του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Κυριακής  περί «Παροχής γνώμης για την παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αγίας Κυριακής»

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου