Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Σύγκληση οικονομικής επιτροπής στο Δήμο Τρικκαίων

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  26η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)
1. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 15.000,00€ (με ΦΠΑ) για τη σύμβαση προμήθειας χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών και στολιδιών για το Μύλο Ματσόπουλου, τα ΚΑΠΗ, τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τους 6 Καποδιστριακούς Δήμους.
2.  Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 9.638,14€ για την ολοκλήρωση αναθέσεων επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών.
3. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης για την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
4.  Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 7.703,20€ για την ολοκλήρωση συμβάσεων για προμήθεια υλικών καθαριότητας.
5. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 1.767,76€ για την ολοκλήρωση της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.
6. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων ποσού 2.880,00€ & 690,00€ για την πληρωμή εξόδων ΚΤΕΟ.
7. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης για προμήθεια και επισκευή ανταλλακτικών & ελαστικών των μεταφορικών μέσων του Δήμου
8. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης 22.710,00€ για υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.
9. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 4.576,88€ για την πληρωμή 6ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση-Αξιοποίηση Μύλου Ματσόπουλου» 
10. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 7.532,79€ (με ΦΠΑ) για την πληρωμή 5ου λογαριασμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ».
11. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την προμήθεια τριφυλλιού για τις ανάγκες λειτουργίας του ζωολογικού κήπου.
12. Ψήφιση και δέσμευση πίστωσης ποσού 18.000,00€ για την προμήθεια κρέατος  για τις ανάγκες λειτουργίας του ζωολογικού κήπου.
13. Ανάθεση απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου-Άνοιγμα κλειστών προσφορών και ανάθεση στον μειοδότη.
14. Άσκηση ή μη αιτήσεως αναστολής και ανακοπής κατά της αριθμ. 517/2011 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων και της από 19/12/2011 επιταγής προς εκτέλεση. 

                                                                                                                             
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                    
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
                                                                                                                                                         
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου