Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Πολλά τα θέματα που έρχονται προς συζήτηση στον "Ασκληπιό" του Δήμου


Συνεδριάζει την  Πέμπτη  8-3-2012 και ώρα 13,00  μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο,  το Διοικητικό Συμβούλιο του  Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α.) του Δήμου Τρικκαίων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» για την συζήτηση και  λήψη απόφασης επί των  παρακάτω  θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δύο μηνών) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας στους παιδικούς σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός».
2. Λήψη απόφασης σχετικά με τις δράσεις του Οργανισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης «Ο Ασκληπιός» που θα συμπεριληφθούν στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2012-2014.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

3. Αίτημα του Λαογραφικού Συλλόγου Τρικάλων «Οι Θεριστάδες» σχετικά με ενίσχυση εκδήλωσης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3 / 2012 απόφασης του ΔΣ του ΟΑΠΚΦΑ του Δήμου Τρικκαίων «Ο Ασκληπιός» περί πραγματοποίησης εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012.
5. Εκδήλωση βράβευσης τακτικότερων αναγνωστών – μαθητών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.            
6. Έγκριση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους»  & «Αθλοχώροι στη Γειτονιά»  για την περίοδο 2011 – 2012.    
7. Πασχαλινή συναυλία Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων.                                                         


ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8. Έγκριση:  α) των όρων της διακήρυξης για την διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού έτους 2012  Προμήθειας Τροφίμων   για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης  του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»,   β) των Τεχνικών Προδιαγραφών, γ) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και   δ) της συγγραφής των υποχρεώσεων που αφορούν τον διαγωνισμό.   
9. Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του ΟΑΠΚΦΑ «Ο Ασκληπιός» σύμφωνα με την παρ.1 του Π.Δ. 270/81.
10. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας κατά τις διαδικασίες  που ορίζει το Π.Δ. 270/81 και το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/06 για την εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ Ριζώματος, Ράξας, Πλατάνου, Φωτάδας, Δενδροχωρίου, Μεγ. Καλυβίων και Ξυλοπάροικου.
11. Περί κατακύρωσης και έγκρισης των όρων  της διακήρυξης για την εκμίσθωση των κυλικείων των ΚΑΠΗ  Ριζώματος, Ράξας, Πλατάνου, Φωτάδας, Δενδροχωρίου, Μεγ. Καλυβίων και Ξυλοπάροικου.
                                                           

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

12. Περί  έγκρισης διαγραφής νηπίων  στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ του Δήμου Τρικκαίων « Ο Ασκληπιός» κατά το σχολικό έτος 2011-2012.
13. Περί  έγκριση εγγραφής νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΠΚΦΑ για το σχολικό έτος 2011-2012
14. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»το σχολ. έτος 2011-2012.
15. Τροποποίηση της υπ. αριθμ.124/2011 Απόφασης του ΔΣ του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιός»  περί «Καθορισμού κοινού πλαισίου λειτουργίας των περιφερειακών ΚΑΠΗ».


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

16. Λήψη απόφασης περί υποβολής ή μη εγκλήσεως κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού, ή συνεργού ή και καθ’  οιανδήποτε τρόπο συμμέτοχου στην τέλεση του αδικήματος της κλοπής εις βάρος του ΝΠΔΔ  «Ο Ασκληπιός».
17. Αίτηση επιστροφής χρημάτων.


Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου