Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)     
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Γνωμοδότηση για την δημιουργία Λατομείου σε ιδιωτική έκταση στη θέση
   «Κρίκκη» της Δημοτικής Ενότητας  Παληοκάστρου (Από αναβολή 20ης
   συνεδρίασης)
2. Ανταλλαγή εκτάσεως Ιωάννη-Χρήστου-Βασιλικής Κατσαρού με αντίστοιχη
    δημοτική έκταση-Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου διανομής οικοπέδων
    «Σελίμογλου». (Από αναβολή 20ης  συνεδρίασης)
3. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκυρωτέες δημοτικές
   εκτάσεις σε οικόπεδα ιδιοκτησίας Καλλιόπης και Μαρίας Κατσιώνη και Βασιλείου
   Παπαποστόλου, στον συν. Ριζαριό.
                      Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της
   Σωζάνας Σταμούλη στο Βαλτινό Τρικάλων
5. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ»
   επί ονόματος Βλάχος Δημήτριος Ο.Ε. επί της οδού Καρδίτσης αριθ.3
                       Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
6. Αίτηση του Νούσια Κων/νου περί παραχώρησης χρήσης του χώρου στην
    πλατεία Κιτριλάκι για πώληση εορταστικών παιχνιδιών
7. Εξέταση της αρίθ. 43/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Τρικκαίων περί
   ίδρυσης Χριστουγεννιάτικης Αγοράς περιορισμένου χρόνου και θέσεων.
8. Εξέταση της αρίθ. 39/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Τρικκαίων περί
   εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Δημοτική Αγορά και
   του Δημοτικού Σχολείου Καρυών.
9. Εξέταση της αρίθ. 11/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Αγίας Κυριακής περί
   παραχώρησης έκτασης για μετεγκατάσταση ποιμνιοστασίου.
10. Εξέταση της αρίθ. 24/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Γλίνους περί
   παραχώρησης έκτασης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.
                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


                                                        
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ
                                             
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος-Αντιπρόεδρος
2.Καραγεώργος Ηλίας                    1.Γιαννούλας Βάιος   
3.Τσίνας Δημήτριος                    2.Καραμπούλας Γεώργιος
4.Τσιάνας Βασίλειος                    3.Κατσιάνης Αναστάσιος
5.Μισυρλής Αχιλλέας                    4.Παπανικολάου Ηλίας
6.Τσόγιας Δημήτριος                    5.Σακκάς Νικόλαος
7.Αναστασίου Χρήστος
8.Τσιτσιούλας Χρήστος  

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου