Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Τέρμα η αποστολή ευχετηρίων καρτών ή δώρων από φορείς του Δημοσίου...


Σούλα Μερεντίτη: Εξοικονόμηση πιστώσεων από εορταστικές δαπάνες.Mε επιστολή τους προς τους Υπουργούς Εσωτερικών Α. Γιαννίτση και τον Υπουργό Επικρατείας Γ. Σταυρόπουλο, επιστολή που κοινοποιείται επίσης στον Πρόεδρο της Ενωσης Περιφερειών Γ. Σγουρό και στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνη οι Βουλευτές ΠΑΣΟΚ, Σούλα Μερεντίτη και Κώστας Καρτάλης θέτουν το θέμα της αποστολής ευχετηρίων καρτών ή δώρων από φορείς του Δημοσίου (στενού ή και ευρύτερου) αλλά και από πολιτικά πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις.


Οι βουλευτές ζητούν να επισημανθεί άμεσα η ανάγκη για την περιστολή των δαπανών που αντιστοιχούν στην εκτύπωση και αποστολή ευχετηρίων καρτών «καθώς η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει ανέξοδες λύσεις» και προτείνουν οι πιστώσεις για ευχετήριες κάρτες ή άλλα εορταστικά δώρα να κατατεθούν υπέρ ιδρυμάτων, φορέων και συλλόγων που ασκούν κοινωνικό έργο.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Είμαστε της άποψης ότι στην κρίσιμη δημοσιονομικά περίοδο που διανύουμε, θα πρέπει να αποφευχθεί (ή να περιορισθεί δραστικά) η αποστολή ευχετηρίων καρτών ή δώρων από φορείς του Δημοσίου (στενού ή και ευρύτερου) αλλά και από πολιτικά πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα και επειδή η σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία προσφέρει ανέξοδες λύσεις, θεωρούμε δόκιμο να επισημανθεί άμεσα  προς όλους τους φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφέρειες, Δήμους) η ανάγκη για την περιστολή των δαπανών που αντιστοιχούν στην εκτύπωση και αποστολή ευχετηρίων καρτών ή άλλων εορταστικών δώρων.

Αν παρόλα αυτά, υπάρχουν φορείς του Δημοσίου που επιθυμούν να εκφράσουν το εορταστικό τους πνεύμα, προτείνουμε η σχετική πίστωση την οποία είχαν σκοπό να διαθέσουν για την αγορά/παραγωγή καρτών και την ταχυδρόμηση τους, να κατατεθεί στο σύνολο της υπέρ κοινωνικών ιδρυμάτων ή συλλόγων που υπηρετούν φιλανθρωπικούς σκοπούς» 

(ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΥΛΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ)   


           

Δημοσίευσέ το στο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου